Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 15. hétfő, Henrik, Roland

Pályázati felhívás civil szervezetek részére működésük segítéséhez

2024január3113:00
»
2024március0118:00

A pályázat beadási határideje: 2024. március 1. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

pályázatot ír ki 20 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően
elő- vagy utófinanszírozással

CIVIL SZERVEZETEK részére

MŰKÖDÉSÜK

segítéséhezPályázni lehet:

Civil szervezetek működésével kapcsolatos kiadásokra

Támogatási időszak: 2024. január 1. - 2024. december 31.


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely, vagy megvalósítás helyszíne) civil szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását is segítik, vagy környezettudatos működésükkel jó példával szolgálnak más szervezeteknek, vagy az állatvédelem terén végeznek kiemelt feladatot.


A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a
civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak
:

  • azok a szervezetek, amelyek a kulturális pályázatra adják be pályázatukat,
  • azok a szervezetek, akik a sportegyesületek/sportszervezetek számára kiírt 2024 évi pályázaton támogatásban részesülnek,
  • azok a civil szervezetek, akinek tartozása van az Önkormányzat felé.


Általános tudnivalók:

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás: maximum 800.000 Ft

A pályázat megvalósításához minimum 25% önrésszel kell rendelkezni.


Ugyanazon célra különböző önkormányzati forrásokból támogatás egyidejűleg nem igényelhető.


A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.


A pályázati adatlaphoz kérjük, szíveskedjenek csatolni egy rövid, maximum 2 oldalas beszámolót, hogy az elmúlt három évben (2021-2023.) milyen tevékenységet folytattak. A beszámoló hiányában a pályázat érvénytelen.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.

 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Filling Andrea 06-70-797-4586


Érvénytelen a pályázat, ha

  • nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
  • a pályázati adatlap formailag vagy tartalmilag hibás, illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba.

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.

A pályázat beadási határideje: 2024. március 1. (péntek)

Személyes benyújtásra, postai úton történő megküldésre nincs lehetőség!

Részletes pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Adatkezelési tájékoztató

Címkék: