Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 2. csütörtök, Melinda, Vivien

Pályázati felhívás esélyegyenlőségi feladatokat ellátó civil szervezetek részére

2021november2413:15
»
2021december1318:00

A pályázat beadási határideje: 2021. december 13. (hétfő)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

pályázatot ír ki 3 millió Ft keretösszegben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATOKAT ELLÁTÓ CIVIL SZERVEZETEK

részére

PROGRAMJAIK/PROJEKTJEIK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozássalPályázni lehet:

Esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek programjaikkal (személyes megjelenést igénylő és akár on-line térbe helyezett programok is), tájékoztató anyagokkal, kiadványokkal, videó anyagok készítésével kapcsolatos kiadásaira. (Támogatási időszak: 2021. december 1. - 2022. május 31.)


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely vagy megvalósítás helyszíne), az alábbi esélyegyenlőségi célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek:

 • mélyszegénységben élők, romák,
 • nők,
 • gyerekek,
 • idősek,
 • fogyatékkal élők,

akik legalább 2 éve folytatják tevékenységüket, és az említett célcsoportokat szólítják meg esélyegyenlőségi programjaikkal.


A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.


Az adatlap az alábbi linken érhető el:
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegereNem pályázhatnak:

 • azok a civil szervezetek, akinek tartozása van az Önkormányzat felé.


Általános tudnivalók:

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás: maximum 400.000 Ft.

A pályázat megvalósításához minimum 25 % önrésszel kell rendelkezni.

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.


A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A pályázati adatlaphoz kérjük, szíveskedjen csatolni egy rövid, maximum 2 oldalas beszámolót, hogy az elmúlt három évben (2019-2021.) milyen tevékenységet folytattak, kiemelve azt is, hogy a járványügyi helyzet alatt az említett célcsoportokat milyen módon tudta a szervezet segíteni, milyen feladatokat láttak el. A beszámoló hiányában a pályázat érvénytelen.


A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.


A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • tiszteletdíjak,
 • személyi jellegű kiadások és járulékai,
 • bérleti díjak,
 • rezsiköltségek,
 • dologi kiadások,
 • könyvelői díj, bankköltség,
 • hirdetmények,
 • rendezvényszervezés, szolgáltatásvásárlás,
 • kis értékű ajándék beszerzés,
 • honlap működtetési kiadások,
 • nyomdai előkészítés, nyomdaköltség


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú (pl. étel, ital, ezen belül alkohol tartalmú ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem számolhatók el.


Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),
 • a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 • a kifizetésekről szóló bankkivonatokat illetve kiadási pénztárbizonylatokat.


Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.


A pályázati adatlap itt érhető el: Pályázati adatlap


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ nyújt: Filling Andrea 06 70 797 4586.Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
 • a pályázati adatlap formailag vagy tartalmilag hibás illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba.

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.


Pályázat benyújtása:

A pályázat során az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap mellékleteit képező nyilatkozatok
 • a pályázó szervezet max. 2 oldalas beszámolója a 2019-2021. évi tevékenységéről


Gazdálkodó szervezetek esetén:

 • A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.
 • A pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:
  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.


Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel, hogy „Esélyegyenlőségi pályázat” ! Kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel a pályázati dokumentumokat ne külön-külön belépésekkel.


Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.


A pályázat beadási határideje: 2021. december 13. (hétfő)

Személyes vagy postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség!

Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.


Az elbírálással és az értesítéssel kapcsolatos információk:

A pályázatokról a pályázat elbírálására létrehozott szakmai munkacsoport javaslata alapján a Polgármester, alapítványok esetében a szakmai munkacsoport javaslata után a Képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat a részfinanszírozás jogát fenntartja.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2022. január.

A szerződéskötés várható ideje: 2022. február.


Adatkezelési tájékoztató


Budapest, 2021. november 23.dr. László Imre sk.

polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×