Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Pályázati felhívás XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására – 2023

2023április0515:00
»
2023május1018:00

A pályázatok benyújtásának határideje:folyamatos, de legkésőbb 2023. május 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására – 2023Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Alpolgármestere (továbbiakban: Alpolgármester) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI. ÖK és a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendeletei alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:


Pályázat célja:
Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából. A programra rendelkezésre álló összeg 155 millió forint. Ebből az A.) és B.) tevékenységi körökre 100 millió forint, a C.) tevékenységi körre 55 millió forint keretösszeg bontással.


Támogatható tevékenységek köre
: A pályázat keretén belül a legalább 4 lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:

A.) A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra – amely lehet teljes vagy részleges – igényelhető támogatás:

  1. gázvezeték felújítás
  2. kémény felújítás
  3. tető felújítás
  4. gépészeti felújítás (kivéve liftek felújítása*)
  5. elektromos fővezeték felújítás
  6. homlokzatok felújítása és szerkezeti állagmegóvó munkák (bejárati lépcső akadálymentesítése)

*Liftek felújítására csak az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.


B.) Továbbá a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalus, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott (iparosított) technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, (energia-megtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra igényelhető támogatás:

7. épületgépészeti-rendszerek korszerűsítése felújítása,

Új szellőzőrendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai és tűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.

8. Valamint a következő célokra nyújtható támogatás:

  1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) lakásonkénti beszerelése.
  2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők, és/vagy költségmegosztók) beszerelése. A „smart metering" (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása.
  3. Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
   - strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
   - az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

Energia-megtakarítást célzó beruházásoknál csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.


C.) Közös tulajdonú épületrészeken nyílászárók korszerűsítése (csere vagy felújítás), beleértve a lépcsőház bejáratok felújításának támogatását is.


Vissza nem térítendő támogatás mértéke
:

Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40 %-a, de pályázatonként lakásszámtól függően legfeljebb a részletes pályázati kiírás szerinti összeg vehető figyelembe.


Pályázat célközönsége
:
Pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.


A pályázatok benyújtásának határideje:
folyamatos, de legkésőbb 2023. május 10.


A pályázatok benyújtásának módja
: A pályázat benyújtható postai úton a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály részére címzett borítékban. (1113 Budapest XI. kerület Zsombolyai utca 4.) A személyes úton érkező pályázat átvételére a 1113 Budapest XI. kerület Zsombolyai utca 4. szám 3. emeletén a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályon van lehetőség ügyfélfogadási időben (javasolt időpontot egyeztetni telefonon).


Tájékoztatást ad:

dr. Bartos Csilla 372-4631, email: bartos.csilla@ujbuda.hu

Kapitány Regina Anna 381-1385, email: kapitany.regina@ujbuda.hu


Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A részletes pályázati kiírás és mellékletei a bal oldalon találhatóak. Indokolt esetben, akadályoztatás esetén a nyomtatványok átvehetők az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Zsombolyai út 4. portáján, valamint Bocskai út 39-41. recepcióján).

A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az Önkormányzat Támogatási szerződést köt.


Szerződéskötési határidő:
folyamatos, de legkésőbb 2023. szeptember 28.


Az elszámolás benyújtásának határideje:
folyamatos, de legkésőbb 2024. április 1.Budapest, 2023. március


dr. László Imre

polgármester megbízásából

Bakai-Nagy Zita s.k.

alpolgármester

Címkék: