Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 9. csütörtök, Erhard

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2015április0812:15
»
2015május1818:00

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2015. május 18. (hétfő) 14.00 óra

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:
- A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
(m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.

- Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- Az ingatlanokat az Önkormányzat 2015. június 1-től – 2016. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2016. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.

- Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.

- Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.

- Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:


2015. június 1-től – 2015. szeptember 30-ig négy havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
2015. október 1-től – 2016. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat  2016. április 30. napjáig

- A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.

A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban, Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba, félfogadási időben: hétfő 13-18h, szerda 8-16h, péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható
A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben: hétfő 13-18h, szerda 8-16h, péntek 8-12h

A pályázati dokumentáció ára: 5080,- Ft. (fizetés postai csekken)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2015. május 18. (hétfő) 14.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

Sas-hegy természetvédelmi terület szomszédsága miatt a Sas-hegyi ingatlanokra pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Sas-hegy barát kert Kisokos javaslatait betartják. (A Kisokos kiadvány a pályázati anyaggal együtt átvehető. Cél az idegenhonos és özönfajok ültetésének elkerülése és azok elszaporodásának megakadályozása.)


A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2015. május 18. (hétfő) 15.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2015. június 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a négy havi bérleti díj megfizetése (2015. június 1-től 2015. szeptember 30-ig tartó időszakra).Konzultáció:

  • 2015. április 20. napján (hétfő) 17.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

  • 2015. május 6. napján (szerda) 9.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×