Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2015november2711:00
»
2016január1114:00

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2016. január 11. (hétfő) 1400 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2016. február 1-től – 2017. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2017. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2016. február 1-től – 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra

hat havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként (kettő havi díjmentesség)

2016. október 1-től – 2017. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat

2017. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető: az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható:

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h

A pályázati dokumentáció ára: 5080,- Ft. (fizetés postai csekken)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2016. január 11. (hétfő) 1400 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár.

Sas-hegy természetvédelmi terület szomszédsága miatt a Sas-hegyi ingatlanokra pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Sas-hegy barát kert Kisokos javaslatait betartják. (A Kisokos kiadvány a pályázati anyaggal együtt átvehető. Cél az idegenhonos és özönfajok ültetésének elkerülése és azok elszaporodásának megakadályozása.)

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2016. január 11. (hétfő) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2016. február 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele hat havi bérleti díj megfizetése 2016. február 1-től 2016. szeptember 30-ig tartó időszakra, kettő havi díjmentesség biztosításával, tekintettel arra, hogy a kerti művelés munkálatai február hónapban még nem kezdhetők el.


Konzultáció:
2015. december 14. napján (hétfő) 1700 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba
2016. január 6. napján (szerda) 900 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×