Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 29. szerda, Aguszta

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2022december1209:00
»
2023február0810:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 8. (szerda) 1000 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

 • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
  (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
 • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
 • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2023. március 1-től – 2024. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2024. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
 • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
 • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
 • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
 • Bérleti díj 80,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni: 2023. március 1-től – 2023. szeptember 30-ig
  hét havi (7) havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
  2023. október 1-től – 2024. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat 2024. április 30. napjáig
  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


  A Pályázati felhívás megtekinthető:
  az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban, Újbuda Tv, Újbuda Facebook oldalán és a Budapest XI. ker. Vagyongazdálkodási Osztályon, Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, (szabadság esetén:Zsombolyai u. 5. 2. emelet 203. szoba) félfogadási időben: Hétfő 13.30-17h, Szerda 8.30-16h,


  A Pályázati dokumentáció kiváltható

  A Vagyongazdálkodási Osztályon, Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, (szabadság esetén: Zsombolyai u. 5. 2. emelet 203. szoba)

  félfogadási időben: Hétfő 13.30-17h, Szerda 8.30-16h


  A pályázati dokumentáció ára: 6 350,- Ft
  . (fizetés postai csekken)


  A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
  2023. február 8. (szerda) 1000 óra

  Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39-41. fsz. 001. szoba


  A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.


  Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.


  A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.


  Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


  A pályázatok bontásának időpontja, helye:
  2023. február 8. (szerda) 1400 óra

  Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


  A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


  A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 8 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

  A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2023. március 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


  A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a hét havi bérleti díj megfizetése 2023. március 1-től 2023. szeptember 30-ig tartó időszakra.


  Konzultáció:

  2022. december 12. napján (hétfő) 1500 óra

  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

  2023. január 18. napján (szerda) 900 óra

  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

  2023. február 1. napján (szerda) 900 óra

  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

  2023. február 6. napján (hétfő) 1500 óra

  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba


  Felvilágosítás a pályázatról toth.erika@ujbuda.hu email címen és a konzultációs napokon munkaidőben +361 381-1336, vagy +36706847304 (Tóth Erika) telefonszámon kapható fogadási időben.

  Címkék: 
  Fájlok: