Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2024március1912:30
»
2024május0610:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 6. (hétfő) 1000 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraBudapest Főváros XI.Kerület Újbuda Önkormányzata a tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

 • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
  (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
 • A felsorolt parcellák kiskertes mezőgazdasági művelésű ingatlanok, amelyek egyéni rekreációs területként is jelentős szereppel bírnak. Mezőgazdasági
  (Mk-XI) vagy erdő (Ek-XI) övezetben találhatók, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
 • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2024. június 1-től – 2025. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2025. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
 • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
 • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
 • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
 • Bérleti díj 90,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:
 • június 1-től – 2024. szeptember 30-ig négy havi (4) havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként
 • október 1-től – 2025. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat 2025. április 30. napjáig
 • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban, az Újbuda Tv, Újbuda Facebook oldalán, valamint Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, (szabadság esetén: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. 2. emelet 206. szoba) félfogadási időben: Hétfő 13.30-17h, Szerda 8.30-12h és 13h-16h.


A Pályázati dokumentáció kiváltható
a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, (szabadság esetén: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. 2. emelet 206. szoba) félfogadási időben: Hétfő 13.30-17h, Szerda 8.30-12h és 13h-16h


A pályázati dokumentáció ára: 7.000,-Ft
(fizetés postai csekken vagy átutalással a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 11784009-15511001-00000000 számlaszámára)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2024. május 6. (hétfő) 1000 óra

Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán

Budapest XI. kerület Bocskai út 39-41. fsz. 001. szoba


A pályázatok lezárt, címet, feladót egyéb megjelölést nem tartalmazó borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatók be a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének postai csekkét (vagy átutalási bizonylatát) kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermeket nevelő családok.

Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


A pályázatok bontásának időpontja, helye:
2024. május 6. (hétfő) 1400 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok benyújtási határidejét követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 8 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2024. június 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a négy havi bérleti díj megfizetése 2024. június 1-től 2024. szeptember 30-ig tartó időszakra.


Konzultáció:

 • 2024. március 25. napján (hétfő) 1500 óra
  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba
 • 2024. április 10. napján (szerda) 900óra
  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba
 • 2024. április 15. napján (hétfő) 1500 óra
  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba
 • 2024. április 24. napján (szerda) 900 óra
  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba
 • 2024. április 29. napján (hétfő) 1500 óra
  helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba


Felvilágosítás a pályázatról toth.erika@ujbuda.hu email címen és a konzultációs napokon munkaidőben, +361381-1336, vagy +36706847304 (Tóth Erika) telefonszámon, illetve szmodis.istvan@ujbuda.hu email címen és a konzultációs napokon munkaidőben +36706847315 (dr. Szmodis István János) telefonszámon kapható félfogadási időben.

Címkék: 
Fájlok: