Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. hétfő, Albin

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2019április2917:30
»
2019június1109:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 11. (kedd) 9.00 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

  • mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2019. július 1-től – 2020. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2020. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2019. július 1-től – 2019. szeptember 30-ig

három havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként

2019. október 1-től – 2020. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat

2020. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 108. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A pályázati dokumentáció ára: 6350,- Ft
. (fizetés postai csekken)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2019. június 11. (kedd) 900 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 108. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.


A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.


Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.


A pályázatok bontásának időpontja, helye:
2019. június 11. (kedd) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2019. július 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a három havi bérleti díj megfizetése (2019. július 1-től 2018. szeptember 30-ig tartó időszakra).


Konzultáció:

2019. május. 8. napján (szerda) 900 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 17. napján (péntek) 900 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019 .május 22. napján (szerda) 900 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba

2019. május 31. napján (péntek) 900 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szoba
2019. június 3. napján (hétfő) 1700 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 108. szobaFelvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×