Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2020december2111:45
»
2021február0210:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 2. (kedd) 1000 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2021. március 1-től – 2022. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2022. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 80m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

március 1-től – 2021. szeptember 30-ig terjedő időszakra hét havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként

október 1-től – 2022. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban.

A Pályázati dokumentáció kiváltható

Budapest XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal, Zsombolyai u. 5. szám alatt Vagyongazdálkodási Osztályon


A pályázati dokumentáció ára: 6350,- Ft
. (fizetés postai csekken, vagy átutalással 11784009-15511001-00000000 számlaszámra )


A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 
2021. február 2. (kedd) 1000 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 108. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.

Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2021. február 2. (kedd) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2021. március 1. napjától
2022. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


Konzultáció:

A pályázat kihirdetésének idején érvényben lévő járványügyi helyzet miatt csoportos konzultáció nincs meghirdetve. A pályázat kiváltása, azzal kapcsolatban tájékoztatás, konzultáció személyesen hétfői napokon 14h-17h között Tóth Erika munkatársunknál történik.

Hétfői napokon az alábbi telefonszám áll rendelkezésre: 06 1 381-1336Javasolt email-ben a kérdések feltétele toth.erika@ujbuda.hu címre küldve.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×