Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 4. szombat, Borbála, Barbara

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2021október1511:30
»
2021december0610:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. december 6. (hétfő) 10.00 óra

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2022. január 1-től – 2023. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2023. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 80,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:


2021. január 1-től – 2022. szeptember 30-ig

kilenc (9) havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként

2021. október 1-től – 2023. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat

2023. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban, Újbuda Tv, Újbuda Facebook oldalán és a

Budapest XI. ker. Vagyongazdálkodási Osztályon, Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13.30-18h, Szerda 8.30-16h, Péntek 8.30-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13.30-18h, Szerda 8.30-16h, Péntek 8.30-12h

A pályázati dokumentáció ára: 6350,- Ft. (fizetés postai csekken)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2021. december 6. (hétfő) 1000 óra

Polgármesteri Hivatal Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.


A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.


Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2021. december 6. (hétfő) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2022. január 1. napjától
2023. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a kilenc havi bérleti díj megfizetése 2022. január 1-től 2022. szeptember 30-ig tartó időszakra.


Konzultáció :


2021. október. 27. napján (szerda) 900 óra

helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

2021. november 5. napján (péntek) 900 óra

helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

2021. november 8. napján (hétfő) 1700 óra

helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

2021. november 17. napján (szerda) 900 óra

helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

2021. november 22. napján (hétfő) 1700 óra

helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba

2021. december 3. napján (péntek) 900 óra


helyszín: Bocskai út 39-41. fsz.001. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható félfogadási időben.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×