Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati felhívás üres lakások költségelven alapuló bérbeadására – 2015 – II.

2015július3010:00
»
2015augusztus3118:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

üres lakások költségelven alapuló bérbeadására – 2015 – II.Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:


Pályázat célja:
Az Önkormányzat költségelven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló Budapest XI. kerület Albertfalva u 4. sz. alatti 2015. évben megüresedő lakásingatlanokat, melyek a R. 10. § (2) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.


A pályázatra kiírt lakások címe:

A pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt, Budapest XI. kerület Albertfalva u 4. sz. alatti épületben lévő 2015. évben megüresedő lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani.


A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:

  • a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak,
  • a lakások komfortfokozata: összkomfortos.


Pályázat célközönsége:
A pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.


A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 31.


A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Budapest XI. kerület Zsombolyai út 4. sz. alatt, a portán, valamint Budapest XI. kerület Bocskai út 39-41. sz. alatt, a recepción) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.


A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű havi lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.


Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Részletes pályázati kiírás

1. sz. melléklet - Címlista

Pályázati adatlap


Budapest, 2015. július 30.


Hoffmann Tamás s.k.

polgármester

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×