Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

„Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” című, SKHU/WETA/1801/4.1./005 azonosító számú projekt

         

A PROJEKT BEMUTATÁSA


A klímaváltozás napjaink egyik legaktuálisabb globális környezeti problémája. A klímaváltozás hatással van Magyarország és Szlovákia közös, az országhatáron átívelő környezeti és természeti értékeire, valamint a társadalmi – gazdasági viszonyaira egyaránt. Mindkét európai uniós tagállam rendelkezik már saját nemzeti klímastratégiával, amelyek a jelenség következményeihez történő alkalmazkodást és azok enyhítését, valamint a kedvező hatásainak kihasználását célozzák meg hosszú távú intézkedésekkel.

A két szomszédos ország a stratégiáikban a klímaváltozás hatásainak fokozottan kitett Duna folyó közös értékeinek megőrzését is kiemelten kezeli, és ez alatt nemcsak infrastrukturális beruházásokat, hanem szemléletformáló tevékenységeket is kell értenünk, különösképpen az általános iskolai tanulók érzékenyítését.

Jelenleg ugyanakkor kevés az olyan közös szemléletformáló akciók száma, amelyek a magyarországi és a szlovákiai általános iskolásokat a klímaváltozás Duna folyóra gyakorolt hatásaival szemben érzékenyítik. Ennek egyik oka, hogy hiányzik egy olyan speciális ismeretanyag, amely a klímaváltozás Duna folyó határmenti régiójára gyakorolt hatásaival kapcsolatos ismeretek foglalja rendszerbe és szemlélteti általános iskolai tanárok és tanulók számára.

A „Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között” című projekttel hozzá kívánunk járulni a magyar – szlovák határmenti térségben élő általános iskolai tanulók klímaváltozás hatásaival szembeni érzékenyítéséhez. Ehhez Újbuda Önkormányzata és Petržalka Kerület Önkormányzata közös együttműködésében először egy, a klímaváltozás Duna folyó határmenti régiójára gyakorolt hatásaival kapcsolatosan rendszerbe foglalt ismereteket és a tanulók csoportos foglalkozásaihoz gyakorlati feladatokat tartalmazó tudásanyagot készítünk el, valamint pedagógiai módszereket dolgozunk ki. A projektben résztvevő három magyarországi és három szlovákiai „ÖKOISKOLA” címmel is rendelkező általános iskolában ezt követően kerül sor iskolán belüli foglalkozásokra a természettudományok iránt érdeklődő felsős tanulók szűkebb csoportjaival, majd pedig a programban résztvevő tanárok és tanulók egy közös táborban fogják tapasztalataikat egymással megosztani.


A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI:


Tudásanyag

2019. év őszén elkészült a klímaváltozásnak a Duna folyó magyarországi – szlovákiai határmenti térségére kifejtett hatásait bemutató, valamint általános iskolák felső tagozatos tanulói számára gyakorlatias feladatokat tartalmazó tudásanyag. A tudásanyag összeállítását a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya (MBFSZ NAKFO), szlovákiai részről pedig a Vízügyi Kutatóintézet szakértői végezték, közös együttműködésben Újbuda Önkormányzata és Petržalka Kerület Önkormányzata munkatársaival, valamint az iskolai programokat megvalósító magyar pedagógusokkal.

A Tudásanyag letölthető ide kattintva

Iskolai foglalkozások

A tudásanyag alapulvételével Újbudán és Petržalkán három - három összesen 6 általános iskolában tanórán kívüli iskolai csoportos foglalkozások kezdődtek 6 x 7 összesen 42 fő természettudományok iránt érdeklődő felső tagozatos tanuló részvételével. A tanulók egyfelől részletesen és több tantárgy szemszögéből (elsősorban biológia, földrajz, környezetismeret) ismerik meg a Duna folyó természeti és társadalmi környezetében a klímaváltozás hatására végbement változásokat, másfelől a foglalkozásokat tartó pedagógusaikkal együttműködve oldanak meg összetett, csapatmunkát és közös gondolkodást igénylő feladatokat. Olyan témakörökben, mint például élővilág, mezőgazdaság, vagy turizmus. Újbuda részéről a Kelenvölgyi Általános Iskola a turizmus, az Ádám Jenő Általános Iskola és a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium témakörének komplex vizsgálatával vesz részt a projektben.

Közös tábor Szlovákiában

Az iskolai foglalkozásokon résztvevő tanulók egy táborban fognak találkoznak, ismertetik egymással elképzeléseiket és közös beszélgetések során fogják megvitatni álláspontjukat a témában. A tábor alatt a pedagógusoknak is alkalmuk nyílik az iskolai foglalkozásokkal kapcsolatos tapasztalataik egymással történő megosztására.


Pedagógiai módszertan

A tanulók érzékenyítése a klímaváltozás kedvezőtlen következményeivel szemben nemcsak rendszerbe foglalt természettudományos ismereteket igényel, hanem olyan pedagógiai módszereket is, melyek hatékonyan segíthetik a gyerekeket a cselekvő magatartásformák elsajátítására. A projektben részt vevő magyarországi és szlovákiai pedagógusok különböző módszereket alkalmaznak az iskolai foglalkozások során a tanulók problémamegoldó képességének fejlesztésére. A projekt során a pedagógusok módszereit egy közös módszertanba foglaljuk össze, amely eredményesen segítheti majd a téma feldolgozását más érdeklődő iskola tanárainak is a határmenti térségben.


Eredmények megosztása

A projekt végén mind Újbudán és mind Pozsonyban disszeminációs eseményeket szervezünk, elsősorban a projektben részt nem vevő általános iskolákban természettudományt oktató pedagógusoknak. A határmenti régió települések általános iskolái számára pedig hírlevélben számolunk be a projekt eredményeiről.

 

A PROJEKT ADATAI
A projekt száma: SKHU/WETA/1801/4.1./005
A projekt teljes elszámolható költsége (100 %): 56 727,14 EUR
A projekt teljes támogatása (85 %): 48 218,07 EUR

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatára,
mint vezető kedvezményezettre jutó

Teljes támogatás (85 %): 26 897,24 EUR

Önrész (15 %): 4 746,57 EUR

Projektmegvalósítás időtartama: 2019. augusztus 01. – 2021. január 31.

 

A jelen aloldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.skhu.eu , www.rdvegtc-spf.eu

 

A projekt támogatási szerződése

A projekt Tudásanyaga