Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

„Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című, TÁMOP – 2.4.5-12/4-2012-0001 azonosító számú pályázat

„Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” című, TÁMOP – 2.4.5-12/4-2012-0001 azonosító számú pályázat

TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001, „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda”
Közreműködő Szervezet: Emberi Erőforrások MinisztériumaKözreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok Titkársága1134 Budapest, Váci út 45. Telefon: 06 1 273-4250E-mail: eutamogatas@esza.hu
Irányító Hatóság: Emberi Erőforrások MinisztériumTÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztály1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 06 1 4747 600Honlap:http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Támogatás összege: 43 396 693, - Ft.
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt megvalósítás időtartama: 2013. szeptember 01. – 2015. augusztus 31.
A projekt célja: A "Rugalmas munkahelyek, Családbarát Újbuda" című két éves program megvalósulása során családbarát város mozgalom indul el Újbudán. Ezáltal nem csak az önkormányzat szolgáltatásai, közhivatalai válnak "családbarátabbá", hanem mind munkáltatóként, mind a kerületért felelős önkormányzatként Újbuda vezetése ösztönözni szeretné a helyi vállalkozásokat, intézményeket és civil szervezeteket a programhoz való csatlakozásra, támogatva a munka és a magánélet összeegyeztetését. A projektben végzett fejlesztések eredményei, illetve a létrejövő széleskörű együttműködések a családosok mellett az idősebb lakók és a fogyatékos emberek számára is jobban, egyszerűbben használhatóvá teszik majd a kerület szolgáltatásait. A pályázat konzorciumban valósul meg az Újbudai Önkormányzat, az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. és a Budapest Esély Nonprofit Kft. összefogásával.
Partnerszervezetek:
Főpályázó: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Honlap: www.ujbuda.hu
Szervezet bemutatása: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint közigazgatási intézmény, elsősorban a jogszabályokban meghatározott igazgatási jellegű feladatokat látja el. Emellett törekszik arra, hogy a hivatali eljárásokon túl a kerületben élő polgárok számára egy felelős szolgáltató szervezet is legyen. Ennek keretében, mint felelős társadalmi szereplő, többek között tekintettel van a családok, az idősebb generáció igényeire, valamint elősegíti a fogyatékos személyek társadalmi integrációját is.A közösségi javakhoz, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása a 21. században alapvető elvárás egy városi politikával szemben. Ennek érvényesülése igényli a védett tulajdonságú személyek és csoportok hátrányainak felismerését és lehetőség szerinti ellensúlyozását. Értéket teremtünk, ha nagyobb figyelmet fordítunk azokra, akik hátrányban vannak, ha a városi szolgáltató rendszereink segítségével is képesek vagyunk csökkenteni azokat az akadályokat, amelyek az idősek, a veszélyeztetett fiatalok, a kisgyermekes anyukák, a fogyatékos embertársaink előtt tornyosulnak.A "Rugalmas munkahelyek, Családbarát Újbuda" projekt keretében a családok, főképp a kisgyermeket nevelő családok, a gyermekvállalás után a munkába visszatérő nők, a vállalkozások és intézmények, valamint a helyi civil szervezetek kerülnek előtérbe, akik számára fontos a munka és a magánélet egyensúlya.E program sikerét a világos célokra való koncentrálás, a kerületi intézmények, a civil és karitatív szervezetek valamint a vállalkozások (köztük a célcsoportunknak is számító helyi vállalkozások) összehangolt együttműködése garantálja.
Szervezetre jutó támogatás: 18 941 200, - Ft
Partner 1: Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság1084 Budapest, Őr utca 5-7. Honlap: www.pestesely.hu
Szervezet bemutatása: Budapest Főváros Önkormányzata 1996-ban a Budapest Esély Nonprofit Kft. megalakításával védőhálót húzott az intézményrendszer labirintusából kihullott, fővárosi munkanélküli emberek alá. A Budapest Esély Nonprofit Kft. központjában és kirendeltségein évente 3.000-4.000 álláskereső fordul meg munkalehetőségért, tanácsért –közülük 800-1.000 fő számára a szervezet közfoglalkoztatást is biztosít. A külön feladatként megjelenő hajléktalan közfoglalkoztatási program évente 200 hajlék nélküli személy számára ad legalább rövidtávon biztos megélhetést, és biztosít számukra szociális és mentális támogatást. A Budapest Esély nem csak közfoglalkoztatást szervez, hanem évi 200-300 budapesti álláskeresőt segít piaci munkahelyhez. A Budapest Esély Nonprofit Kft. keretein belül 2003. óta működő Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI), feladata, hogy a fővárosban és a központi régióban segítse a foglalkoztatási és esélyegyenlőségi szolgáltatások összehangoltabb fejlődését. Az iroda, a 2005-ben alakult Programirodával számos fővárosi projektet működtet Európai Uniós és hazai források bevonásával. A két iroda fő profilja a különböző hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatása, települési és munkahelyi esélyegyenlőségi tervek kidolgozása, munkáltatók és munkavállalók esélyegyenlőségi képzése. E tevékenységek szinte mindegyike megjelenik a „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” elnevezésű projektben is, melyet a Budapest Esély Újbuda Önkormányzatával közösen valósít meg. A Budapest Esélyt Nonprofit Kft. - ét 2008-ban a Európai Bizottság az aktív társadalmi befogadás 9 legjobb példája közé választotta. A Budapest Esély Nonprofit Kft. a fővárosi esélyegyenlőségi politika innovációs központja és koordinátora.
Szervezetre jutó támogatás: 17 487 000, - Ft
Partner 2: Újbudai Humán Szolgáltató Központ, 1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d.
Szervezet bemutatása: A XI. kerületben az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 2000-től integrált szervezeti formában látja el a családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, mint a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt alapellátáshoz tartozó közszolgáltatást. Az intézmény működési területe Budapest XI. kerület, Újbuda közigazgatási területe. Illetékességi körébe az Újbudán bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, és e címen életvitelszerűen tartózkodó személyek tartoznak. Azonban a kerületben dolgozó, valamint hajléktalan személyek is kérhetnek információs szolgáltatást hivatalos ügyeik intézéséhez, problémáik megoldásához. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ nyitvatartási rendje lehetővé teszi a normál hivatali nyitvatartási időn túli ügyintézést is, rugalmasan alkalmazkodva ezáltal a rászorulók egyéni élethelyzetéhez, egészségi állapotához, korához. Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ tevékenysége során az alábbi feladatköröket látja el:
  • családsegítés
  • gyermekjóléti szolgáltatás.
Ezen szolgáltatásokat a gondozás, szolgáltatás, szervezés hármas egységében a helyi szükségletek feltárása alapján valósítja meg. A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapfeladatokat két önálló szakcsoportban működtetve végzi. A Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ szakmai feladatait önállóan végzi, azonban a tevékenységek összehangolásával, különös figyelmet fordít a koordinációra és a napi munkakapcsolat fenntartására. A két szakcsoport egy telephelyen működik, a 1117 Budapest, Bogdánfy u.7/d. szám alatt, a kerület forgalmas, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyén. Az épület 2005-ben lett felújítva. A felső szinten a Gyermekjóléti Központ, az alsó szinten a Családsegítő Szolgálat található. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás, mindkettőnél a klasszikus szociális munka módszertana a feladatellátás alapja, középpontban a családgondozással. A pályázatban partner szervezet az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. Intézményünk a pályázatban a Rugalmas kisgyermekellátó szolgáltatások feltérképezése, Kisgyermekellátást segítő intézmények/vállalkozások népszerűsítése, információs szolgáltatások, férőhely koordináció, Női Klub és Helyi szociális infrastruktúra együttműködésének fejlesztése projekttevékenységek végrehajtásáért felelős. Szakmai fórumokon biztosítunk teret a helyi szociális, illetőleg kisgyermekellátó intézmények számára a felmerülő kérdések közös átgondolására, megbeszélésére. A szolgáltatások feltérképezését a Gyermekjóléti Központban régóta működő intézményi koordinátori rendszer mintájára oldjuk meg. Ezeken kívül feladatunk egy önkéntes koordináció módszerének kidolgozása. Több éve működik Intézményünkben egy munkacsoport, mely segíti az önkéntes munkát vállalni szándékozók és munkaadók egymásra találását. Központunk a helyi szociális infrastruktúra egyik szereplőjeként jelenik meg a „Rugalmas munkahelyek, családbarát Újbuda” projektben.
Szervezetre jutó támogatás: 5 772 253, - Ft
Partner 3: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. Honlap: www.ujbudaprizma.hu
Szervezet bemutatása: Társaságunk Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, melyet a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljából alapítottak. Az Önkormányzat munkalehetőséget is biztosít a Kft. számára; a kerület közterületeinek, parkjainak gondozását vállalkozási szerződések keretén belül a társaságra bízta, mely feladatokat Parkfenntartási részlegünk látja el.Emellett működik a Kötészeti-csomagolási részlegünk, ahol a megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak a legnagyobb arányban tudunk munkát biztosítani.A két részleg munkavállalói közreműködésével terjesztjük az Újbuda újságot, amelyet munkatársaink minden második héten juttatnak el a kerületi lakosok postaládájába. Egyebek mellett ez kiváló információszerzési forrásként is szolgál, így lehetőségük nyílik tájékozódni a kerület polgárait érintő közérdekű információkról, a különféle program-lehetőségekről, a kereskedelmi egységek akcióiról, valamint a lakókörnyezetükben zajló eseményekről.Biztonságtechnikai részlegünk által üzemeltetett hat parkolóval a XI. kerületi lakosok számára kínálunk megoldást gépjárművük biztonságos tárolására 0-24 órás szolgálattal.Az Önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a 2012-es évben cégünkbe olvadt a szintén 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, az ”ÚT XI.” Nonprofit Kft., amelynek fő profilja az útépítés volt. A beolvadás következtében cégünk ettől kezdődően út- és közműépítő divízióval bővült, így az útépítéshez és útfenntartáshoz kapcsolódó tevékenységek széles körét is ellátjuk.Részt veszünk a közfoglalkoztatásban, melynek végrehajtása érdekében feladatunk a társaságunkhoz irányított, a munkába potenciálisan bevonhatók körének kiválasztása, és foglalkoztatása; ezenfelül cégünk lehetőséget biztosít a közérdekű munkára ítélt személyek foglalkoztatására is.2012-ben megnyitottuk Állásközvetítő Irodánkat, mely mind a lehetséges munkavállalóknak, mind a lehetséges munkáltatóknak segít megtalálni az ideális munkahelyet, illetve munkaerőt. Lehetőséget teremtünk az alkalmi munkavállalás legális elterjedésére, továbbá B. F. K. Munkaügyi Központjával együttműködve segítjük a tartós munkába lépést is.Cégünk kidolgozott, egy általunk Prizma Pro Fitt – Nyereségünk az egészségünk -Programmnak nevezett egészségfejlesztési programot, amely az alábbi fő alkotóelemekből épül fel:
  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (masszázs, Flabélos, szűrőprogramok, Dr. Card egészségkártya, táplálkozási tanácsadás, szenvedélybetegségekről való leszoktatás támogatása stb.)
  • Sport, kulturális, szabadidős tevékenység (torna, kirándulás, Prizma Nap stb.)
  • Életmód, életvezetési tanácsadás
  • Különféle szolgáltatások (Termelői „piac”, tisztasági csomag, ruha- és játékosztás, tanfolyamok szervezése stb.)
A program elsődleges célja, hogy a megváltozott munkaképességű kollégáink képesek legyenek túljutni akadályozott állapotukon, erősítve meglévő értékeiket, személyiségük pozitív erőforrásait. A munkahelyi egészségfejlesztés célja az egészségi állapot romlásának megelőzésén kívül olyan szemléletformálás, amely az egészségesebb életvitel, a szabadidő hasznosabb eltöltésének lehetőségére helyezi a hangsúlyt. A munkavállalóinknál ez azért kap nagyobb hangsúlyt, mert a integrálódásuk során nem kaptak sok esetben mintát arra, hogy hogyan lehet a szabadidőt hasznosabban eltölteni, hogyan lehet feltöltődni.
Szervezetre jutó támogatás: 1 196 240, - Ft

Amennyiben a projekt és a Családbarát Újbuda Programmal kapcsolatosan további információt szeretne megtudni, látogasson el a Program honlapjára: http://csaladbarat.ujbuda.hu/

LEGFRISSEBB
×