Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 15. kedd, Jolán, Vid

Főépítészi Igazgatóság

 Főépítészi Igazgatóság

Főépítész-igazgató Schreffel János
Elérhetőség Zsombolyai u. 4. V. em. 501
+361 372-4633
foepitesz@ujbuda.hu
Időpont a főépítészhez a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.
Ügyfajták:

 • Településrendezési eszközök tartalmáról adott felvilágosítás
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Településképi véleményezési eljárás
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
 • Épített örökség védelme


Információ, ügyintézés a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Név

Elérhetőség

Bódis Csaba

osztályvezető

Zsombolyai u.  4. V. em. 503

+361 372-4559

bodis.csaba@ujbuda.hu

Koncz Zsófia
főépítész-igazgatói asszisztens

Zsombolyai u.  4. V. em. 502

+361 372-4633

Müller Júlia

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai i. 4. V. em. 505

+361 372-4509

muller.julia@ujbuda.hu

Gáspárné Kassay Réka

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai utca 4. V. em. 503

+361 372-4512

kassay.reka@ujbuda.hu

Uchlár Krisztina

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+361 372-4630

uchlar.krisztina@ujbuda.hu

Gilincsek-Fábián Tünde
városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 505

+361 372-3481

fabian.tunde@ujbuda.hu

Szántó Gábor

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

 

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+36 70 684 7424

szanto.gabor@ujbuda.hu

Jóváhagyott településrendezési eszközök

Készülő településrendezési eszközök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTV)
Telek beépíthetősége, övezeti besorolás (térinformatikai alkalmazás)
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 - Stratégiai munkarész
Településképi Arculati Kézikönyv
Településképi rendelet
MONITOROZÁS: közreműködik az arculati kézikönyv és településképi rendelet monitorozásában. Az ilyen típusú észrevételeket elektronikus levélben kérjük a foepitesz@ujbuda.hu címre küldve megadni (a levél tárgyaként kérjük feltüntetni: "MONITOROZÁS 2019").

Településképi eljárások, Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Településképi

bejelentési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva
A formanyomtatvány és mellékletei elektronikusan is benyújthatóak itt

Településképi véleményezési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva

Településrendezési és

Építészeti-műszaki Tervtanács

Jogszabályi háttér:

Formanyomtatvány: Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács jelentkezési lap
Elérhető ide kattintva

Örökségvédelem

Védett értékeink


Építészeti-műszaki Osztály


Ügyfélfogadási idő
hétfő 13:00-18:00
szerda 8:00-16:00
péntek 8:00-12:00

Ügyfajták

tájékoztatás nyújtása a helyi- és általános építésügyi követelményekről

építési tevékenységekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelése

az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépültét igazoló, rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából

az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött rendeltetésmódosítás esetén az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából

telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági-, illetve előzetes szakhatósági eljárások

az építési tevékenységekkel összefüggő parkolóhely létesítési kötelezettséggel, a parkolás biztosításának módjával és parkolóhely megváltással kapcsolatos ügyintézés

a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek és autóbuszok járműnyilvántartási ügyintézéséhez szükséges jegyzői igazolás arról, hogy a telephelyül szolgáló ingatlan alkalmas a jármű tárolására

Építészeti-műszaki Osztály


Jegyzői igazolás
a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szolgáló ingatlan alkalmasságáról

Jogszabályi háttér:· a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése· a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése· az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése
Kérelem formanyomtatvány: Elérhető ide kattintva
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
 • kitöltött hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatvány eredetben
 • 3000 forint általános tételű eljárási illeték befizetésének igazolása(Az illeték leróható a 11784009-15511001-03470000 számú államigazgatási eljárási illeték beszedési számlára való átutalással vagy illetékbélyeg formában a kérelemre ragasztva. Átutalás esetén közleményként szerepeltetni kell a befizetés jogcímét /jegyzői igazolás vagy hatósági bizonyítvány/ és az érintett ingatlan címét.)
 • a telephely/székhely tulajdonos(ok) aláírási címpéldányának bemutatása
 • meghatalmazás(ok) eredetben
 • bérleti szerződés(ek) másolatban
 • nyilatkozat(ok) eredetben
 • egyéb bizonyító erejű iratok(ok) bemutatása
A hatóság által hivatalosan ismert tényeket a 2016. évi CL. törvény 62. § (3) bekezdés szerint nem kell bizonyítani (pl.: telephely/székhely tulajdoni lap, helyszínrajz, cégkivonat).

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a kerületünkkel kapcsolatos általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági hatáskört – az építési engedélyezési és építésrendészeti feladatellátást – az alábbi társhatóság gyakorolja:


Budapest Főváros Kormányhivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 38-40.

e-mail: epitesugy-delbuda@bfkh.gov.hu

Telefon: (1) 795-9057

Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16 óra, szerda: 8-16 óra, pénteki napon az ügyfélfogadás megszűnt


A kiemelt építésügyi hatósági feladatokat ellátó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Kiemelt Ügyek Osztálya

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.

e-mail: epitesugy-kiemelt@bfkh.gov.hu

Telefon: (1) 235-1726

Ügyfélfogadás: hétfő: 13-16 óra, szerda: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra

 

Név Elérhetőség
Rimóczi Gabriella
osztályvezető
Bocskai út 39-41. I. em. 129.
+36 1 372 4627 / +36 70-684-7149
rimoczi.gabriella@ujbuda.hu
Farkas Zalán Szabolcs
referens
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4627 / +36 30-655-3046
farkas.zalan@ujbuda.hu
Gyarmatiné Dobrádi Beáta
asszisztens
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4627 / +36 70-684-7149
dobradi.beata@ujbuda.hu
Zacher Edina
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 128.
+36 1 372 4629 / +36 70-684-7150
zacher.edina@ujbuda.hu
Mohos Gáborné
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 372 4698 / +36 70-684-7181
mohos.gaborne@ujbuda.hu
Szemes Szilvia
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 381 1342 / +36 70-684-7308
szemes.szilvia@ujbuda.hu
Szép Katalin
építészeti-műszaki ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 123.
+36 1 372 4661 / +36 70-684-7165
szep.katalin@ujbuda.hu
Siposné Pintér Hedvig
telekalakítási ügyintéző
Bocskai út 39-41. I. em. 124.
+36 70-684-7310
pinter.hedvig@ujbuda.hu
LEGFRISSEBB
×