Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 21. szerda, Eleonóra

Főépítész, Településrendezési és Településképi Osztály

Schreffel János

Főépítész

Elérhetőség: Zsombolyai u. 4. V. em. 501
+361 372-4633
foepitesz@ujbuda.hu
Koncz Zsófia főépítészi és településrendezési asszisztens: +361 372-4633
Időpont a főépítészhez a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Ügyfajták:

 • Építészeti tervek előzetes konzultációja, véleményezése
 • Településképi véleményezési eljárás
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács működtetése
 • Településrendezési tervek előzetes konzultációjaTelepülésrendezési és Településképi Osztály

 


Ügyfajták:

 • Településrendezési tervek tartalmáról adott felvilágosítás
 • Településképi bejelentési eljárás
 • Településképi véleményezési eljárás szakmai előkészítése
 • Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
 • Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
 • Épített örökség védelmeInformáció, ügyintézés a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címen kérhető.

Név

Elérhetőség

Bódis Csaba

osztályvezető

Zsombolyai u.  4. V. em. 502

+361 372-4559

bodis.csaba@ujbuda.hu

Koncz Zsófia
főépítészi és településrendezési asszisztens

Zsombolyai u.  4. V. em. 503

+361 372-4633

Müller Júlia

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai i. 4. V. em. 505

+361 372-4509

muller.julia@ujbuda.hu

Gáspárné Kassay Réka

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző, tervtanács titkára

Zsombolyai utca 4. V. em. 503

+361 372-4512

kassay.reka@ujbuda.hu

Uchlár Krisztina

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+361 372-4630

uchlar.krisztina@ujbuda.hu

Gilincsek-Fábián Tünde
városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

Zsombolyai u. 4. V. em. 505

+361 372-3481

fabian.tunde@ujbuda.hu

Szántó Gábor

városrendezési és városfejlesztési ügyintéző

 

Zsombolyai u. 4. V. em. 506

+36 70 684 7424

szanto.gabor@ujbuda.hu

Jóváhagyott építési szabályzatok

A térkép megfelelő részére kattintva érhető el a lehatárolt területre vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt hatályos építési szabályzat a hozzá tartozó térképi mellékletekkel együtt, amik a rendelet végén találhatóak.

Készülő építési szabályzatok:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (ÉTV)
Telek beépíthetősége, övezeti besorolás (térinformatikai alkalmazás)
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2022-2027
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégiája - Megalapozó munkarész
Újbuda településfejlesztési koncepciója 2022
Településképi Arculati Kézikönyv
Településképi rendelet
MONITOROZÁS: közreműködik az arculati kézikönyv és településképi rendelet monitorozásában. Az ilyen típusú észrevételeket elektronikus levélben kérjük a foepitesz@ujbuda.hu címre küldve megadni (a levél tárgyaként kérjük feltüntetni: "MONITOROZÁS 2019").

Településképi eljárások, Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Településképi

bejelentési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva
A formanyomtatvány és mellékletei elektronikusan is benyújthatóak itt

Településképi véleményezési eljárás

Jogszabályi háttér: településkép védelméről szóló 46/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet

Formanyomtatvány: Településképi véleményezési eljárás lefolytatásához
Elérhető ide kattintva

Településrendezési és

Építészeti-műszaki Tervtanács

Jogszabályi háttér:

Formanyomtatvány: Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács jelentkezési lap
Elérhető ide kattintva

Örökségvédelem

Újbuda épített öröksége, örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi adatlapok 2023. november