Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Hirdetmény

BF/UO/NS/A/808/1/2014. SZ. HIRDETMÉNY ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

Cím: Hirdetmény a Somogyi út - Gyergyótölgyes u. által közbezárt területen tervezett P+R parkoló építésérõl

 

Megjelenés dátuma: 2014-06-10

 

Hirdetmény:

 

BF/UO/NS/A/808/1/2014. SZ. HIRDETMÉNY ÚTÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy Felügyelőségemnél az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult:

Az ügy tárgya:    Budapest, XI. ker. Etele téri P+R parkoló útépítési engedélyezése.
Az ügy iktatási száma:     BF/UO/NS/A/808/2014.
Építtető megnevezése:
    Budapest Főváros Önkormányzata    (1052 Bp. Városház u. 9-11.)

Az eljárás megindításának napja:    2014. 05. 22.

Az ügyintézési határidő:    60 nap (melybe nem számítanak bele a Ket. 33.§ (3) bekezdésében részletezett eljárási cselekmények)

A létesítmény ismertetése:    Budapest, XI. ker. Somogyi út - Gyergyótölgyes u. által közbezárt területen P+R parkoló épül. 

Érintett hatásterület:    A tervezési szakaszon lévő azon ingatlanok, melyeket a közlekedési létesítmény terület-igénybevétellel érint, melyek az építés területével közvetlenül határosak, továbbá melyek kapubejárója az útépítéssel közvetlenül érintett szakaszhoz csatlakozik.
Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztályán (1033 Budapest, Mozaik u. 5.) az ügyintézőnél hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.

Ügyintéző neve:             Bokor Rita
Hivatali elérhetősége:     Telefon: 473-3500

Az érintett hatásterületen lévő ingatlanok tulajdonosai, illetőleg ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használói az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehetnek.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/B § (1) bekezdése alapján a hatósági eljárás elektronikus úton nem intézhető.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu oldalon érhető el.


Felkérem Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a tárgyi eljárás megindításáról jelen BF/UO/NS/A/808/1/2014. sz. hirdetmény kifüggesztésével a nyilvánosságot tájékoztatni, valamint a hirdetmény kifüggesztésének és a levételének időpontjáról írásban tájékoztatni szíveskedjen.


A szakigazgatási szerv vezető nevében és megbízásából:

Balassa Bálint sk.
osztályvezető

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

Lejárat dátuma: 2014-06-25

 

Célközönsége: Minden érintett személy

LEGFRISSEBB
×