Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 7. kedd, Tódor, Rómeó

Új helyi rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartásáról

A szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó szabályozás akként változik, hogy az üzletek 22.00 órától 6.00 óráig nem tarthatnak nyitva.

Új helyi rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartásáról2023. január 1-jén lép hatályba az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 44/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

A szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzletekre vonatkozó szabályozás akként változik, hogy az üzletek 22.00 órától 6.00 óráig nem tarthatnak nyitva.

Ez alól kivételt képeznek azon üzletek, amelyek üzemeltetői a szeszes ital árusítását 22.00 és 6.00 óra között szüneteltetik, és erről a vásárlókat az üzlet bejáratánál, valamint az üzletben jól látható helyen elhelyezett felirattal tájékoztatják, továbbá gondoskodnak az üzlet szeszes italt tartalmazó részének lezárásáról oly módon, hogy ahhoz az üzlet alkalmazottai és a vásárlók ne férjenek hozzá.


A szeszes italt forgalmazó vendéglátó üzletekre vonatkozó rendelkezések is módosulnak.

A szeszes italt árusító vendéglátó tevékenységet folytató üzlet, annak terasza, valamint az alkalmi rendezvény általánosan 23.00 és 6.00 óra között nem tarthat nyitva. A nyitvatartás korlátozása alól felmentés kérhető, a kérelmekről a Kulturális és Köznevelési Bizottság dönt.


A benyújtott kérelemhez csatolni kell:

  1. a tulajdonosok összes tulajdoni hányada alapján számított egyszerű többségének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben a kérelemmel érintett üzlethelyiség más tulajdonát képező ingatlannal egy épületben helyezkedik el,
  2. b) az üzlethelyiség tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az üzlethelyiség nem a kérelmező tulajdonát képezi,
  3. c) a társasházi közgyűlés hozzájáruló határozatát, amennyiben az üzlethelyiség a társasház nem lakás céljára szolgáló helyiségében helyezkedik el,
  4. d) a Bartók-negyed területén működő vendéglátó üzletek esetében az üzlet épületével szomszédos lakóépületek vonatkozásában is a c) pont szerinti határozatot,
  5. e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az üzlet zajával kapcsolatos panaszok esetén intézkedésre jogosult nevét, telefonszámát az interneten, az üzlet bejáratánál, valamint az üzletben nyilvánosságra hozza,
  6. f) az e rendelet hatálybalépésekor a nyitvatartási idő korlátozása alól felmentéssel rendelkező vendéglátó üzlet üzemeltetőjének az újabb külön vagy eseti nyitvatartás iránti kérelméhez elégséges a társasház részéről korábban megadott határozatlan idejű tulajdonosi hozzájárulást csatolni.


A külön nyitvatartási engedély egy évre adható.


Az üzletek működési rendjéről szóló 21/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelet alapján korábban kiadott határozatlan idejű felmentések 2023. január 31. napjáig érvényesek, a határozott időre szóló felmentések az abban meghatározott ideig maradnak érvényben.


A határozatlan idejű felmentéssel rendelkező üzlet üzemeltetője 2023. január 15-ig nyújthatja be a külön vagy eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmét. A határidőben benyújtásra kerülő kérelem végleges elbírálásáig az üzemeltető jogosult a vendéglátó üzletet a korábbi nyitvatartási idő szerint üzemeltetni.

A Rendelet 1. melléklete szerinti Bartók-negyed területén működő vendéglátó tevékenységet folytató üzlet és alkalmi rendezvény üzemeltetője az üzlet legfeljebb 1.00 óráig történő nyitvatartásához kérhet külön vagy eseti nyitvatartási engedélyt. Az üzlet ezt követően történő nyitvatartásához engedély kizárólag esküvői rendezvény esetén adható.


Eseti nyitvatartási engedély
kérhető egyszeri alkalommal megtartandó rendezvény (esküvő, családi ünnep, bál, stb.) esetén. A kérelmet a rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani, melyhez mellékletként csatolni kell a korábban említett dokumentumokat.

A külön éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem elektronikus úton (ügyfélkapuval/cégkapuval) nyújtható be.


Hivatalunk elektronikus címe:
UJBUDA 202117330 (KRID azonosító);

Címzett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA.A Rendelet a https://kozigazgatas.ujbuda.hu/node/57515 linken érhető el,
a Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály Kereskedelmi Csoportjánál kérhető további tájékoztatás.