Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 6. csütörtök, Ivett, Frida

A Kerület Napja alkalmából kitüntetettek névsora

A három fiatal bemondó lámpaláza időnként átragadt a Nemzeti Színház földszintjének első nyolc sorában ülő kitüntetettekre. Meglett korú férfiak és nők, akik életművüket a mi örömünkre már létrehozták Újbudán, most izgultak. Felálltak, ahogy a névsorban közeledett a nevük. Hosszú volt az a néhány méter és a lépcsők a színpadig. A felcsattanó taps az alábbi indoklások után pírt rajzolt az arcukra. Dolgozni, tenni tán könnyebb volt, mint megdicsőülni.

Újbuda 75 emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületben kifejtett kulturális tevékenységéért: Beleznay Andor, aki 28 évig volt igazgatója a Petőfi Sándor Általános Iskolának, továbbá Albertfalva helytörténeti kutatója, és 1980 óta az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeum vezetője. Bráda Tibor kerületben élő és alkotó festőművész. A DunapArt Művészeti Társaság alelnöke, a Magyar Festészet Napjának ötletgazdája, fő szervezője. Brüll Edit, aki évtizedek óta részt vesz a kerület kulturális életében, jelenleg a Budapesti Művelődési Központ igazgatóhelyettese. Csonka Lívia, a Csonka Múzeum megálmodója és a Csonka hagyaték gondozója. Dr. György Lajosné az Etele XI. Kerületi Helytörténeti kör vezetője. Dr. Holló Dénes, aki 50 éve alapította a Budai Fotó és Film Klubot, és jelentős társadalmi munkát végez a kerület kulturális életében. Imre Júlia, aki 1973 óta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa, és 1987 óta a gazdagréti könyvtár vezetője. Karinthy Ferencné, Karinthy Ferenc özvegye, aki folyamatosan ápolja a Karinthy hagyományokat. Karinthy Márton, a Karinthy Színház létrehozója és igazgatója. Kokas Ignác Kossuth-díjas képzőművész, aki évtizedek óta a gellérthegyi műteremházban alkot. Sturdik Miklós Kelenvölgy helytörténetének kutatója és gondozója. Dr. Supka Magdolna Széchenyi-díjas művészettörténész, kerületünk lakója, és művészeti életének avatott szakértője évtizedek óta. Dr. Szálka Irma gyémántdiplomás történész, a Széchenyi Könyvtár nyugalmazott munkatársa, kerületünk lakója születése óta. Szűcs Lászlóné, aki hosszú évekig részt vett a kerület kulturális életében, volt népművelő, az egykori Művelődési Osztály vezetője. Várnagy Mihály hegedűművész, aki tevékenységével kiemelkedően hozzájárult a XI. kerület művészeti életéhez, az ifjúság zenei neveléséhez. Zelk Zoltánné, Zelk Zoltán költő özvegye. Munkájával, szakértelmével segíti az Őrmezei Közösségi Ház programjait. „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületben az oktatás-nevelés terén végzett munkájáért: Antal Istvánné, aki 20 évig volt szaktanácsadó, valamint igazgatóhelyettes a Mérei Ferenc Általános Iskolában. Árkosi Júlia matematika-fizika szakos tanár, kerületünk lakója, aki jelentős gyermekvédelmi munkát végzett. Árva Zoltánné tanító, aki 46 évet töltött a közoktatásban, ebből 38 évet tanított a Sopron úti iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését ő indította be az iskolában. Dr. Balázs Istvánné, aki 46 éve dolgozik pedagógusként, munkáját mindig példaértékűen végezte. 1971 óta tanít a Keveháza utcai Általános Iskolában. Bicskey Gábor, aki a Váli utcai Általános Iskolában, majd a Lágymányosi Általános Iskolában tanított nyugdíjazásáig. Több vizuális nevelési kísérlet és eredményes rajztagozatos osztály tanáraként vált kerületszerte közismertté és megbecsültté. Csetényi Mária, aki évtizedekig volt a kerületi általános iskolákban, többek között a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban ének tanár, kórusvezető, számos kórusversenyen elért kitűnő helyezés a nevéhez fűződik. Dr. Fürjes Lajosné, aki 1974 óta az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola tanára, jelenleg igazgatója. Görög Endre pedagógus, a volt Mezőkövesd utcai Általános Iskolában kifejtett jelentős szakmai tevékenységéért, a nevelőtestület közösséggé formálásában vállalt szerepéért, a tanulók számára szervezett színvonalas nyári táborokért. Garzó Ágnes, aki 1955-ben kezdte tanítói, napközis nevelői pályáját. 1956 óta a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium nevelője. Gulyás Györgyné matematika-fizika szakos tanár, kerületünk lakója. 55 évet töltött a közoktatásban, ebből 41 évig tanított a kerületben. Kleeberg Mária, aki 1978 óta dolgozik a Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban. 1986-tól a Zeneakadémia vezető-tanára. 1995 óta az ELTE Tanárképző Főiskola Zenei tanszékének a metodikusa. Szakmai munkája országos hírű. Dr. Palotás János a József Attila Gimnázium nyugalmazott igazgatója, aki 1959-től 1992-ig dolgozott a Gimnáziumban. Páger Bertalanné az Egry József Általános Iskola sikeres igazgatásáért, a kerületi igazgatói munkaközösség szakmai irányításáért. Dr. Perczel Sándorné, aki évtizedekig dolgozott a József Attila Gimnáziumban vezető tanárként, majd nyugdíjazása után elvállalta a Karitász-csoport vezetését. Dr. Petró Bálint egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának volt dékánja. Sima Ferencné a Mérei Ferenc Általános Iskola és Felnőttoktatási Gimnázium tanára, igazgató-helyettes. Több évtizede szervezi és vezeti a felnőttoktatási gimnázium munkáját. Szabó Kálmánné óvodapedagógus, 1968 óta dolgozik a XI. kerületben, évtizedek óta a XI. kerület lakója. Pályája kezdetétől napjainkig kimagasló pedagógiai munkát végez. Dr. Székely Tiborné ének-zene tanár az Őrmezei Általános Iskolában, annak megalapítása óta. Énekkarvezetőként igen sok versenyen szerepelt tanítványaival, kimagasló eredményeket ért el. Szombathy Gyula, a volt Kaffka Margit Gimnázium egykori tanítója, igazgatója, aki jelentős szerepet vállalt a kerület oktatásában, kerületi szintű kulturális rendezvények megszervezésében. Törőcsik Margit kerületünk volt óvodavezetője és óvodai szakfelügyelője. Munkáját mindig nagy hivatástudattal végezte. Winkler Márta, aki több mint 40 éve a XI. kerület tanítója. Kidolgozta a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési módszerét, és 1988-ban megalapította az erre a módszerre épülő Kincskereső Iskolát. „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült az egészségügy, szociális és gyermekgondozás területén végzett tevékenységéért: Acsayné Végvári Katalin, aki 1976 óta dolgozik a kerületben, jelenleg a Módszertani Bölcsőde vezetője, tudományos munkája elismeréseként megválasztották az Egyesített Bölcsődék Országos Szövetségének elnökévé. Dr. Dani Vilmos háziorvos, 1976 óta rendel Albertfalván, az Albertfalvi Cukorbetegek Klubjának elnöke, a nyugdíjas mozgásterápia koordinátora. Dr. Fábián Józsefné, aki több évtizede a kerületi Vöröskereszt aktivistája, több mint tíz éve a kelenföldi alapszervezet titkára. Tevékenyen részt vesz a különböző karitatív rendezvények, akciók lebonyolításában. Horváth Pálné, aki 1977 óta dolgozott a kerület bölcsődéiben, 2004 februárjáig gazdasszonyként. Dr. Madarász Gyuláné, aki 35 éve a kerület lakója. 10 éve a XI. Kerületi Vöröskereszt Szervezetének vezetője. Áldozatos munkát végez az elesettekért, a rászorultakért. Pölöskeiné Máté Valéria az I. számú védőnői körzet területi védőnője. A kerületben 1988-tól végzi munkáját a gyermekekért. Dr. Szklenárik György háziorvos. Kerületi munkásságát a Szent Imre Kórház Belgyógyászatán kezdte, 1987 óta a Szerémi sor 4. számban levő háziorvosi rendelőben dolgozik. Sztankovics Józsefné, aki 37 évig dolgozott a kerületben, mint csecsemő- és kisgyermekgondozó, hosszú éveken keresztül vöröskeresztes aktivistaként is tevékenykedett. Zagyva Elekné, aki 1971 óta dolgozott a kerületben, 1987-től részlegvezetői munkát látott el a Bogdánfy utcai Kuckó Bölcsődében. „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült az ifjúsági és a sport területén végzett tevékenységéért: Csaba Elemér, a kerületi sportmozgalom emblematikus egyénisége, aki 1950 óta dolgozik a kerületi sport területén. 1975-től az Asztalitenisz Szövetség elnöke, majd jogutódja az Asztalitenisz Szakbizottság elnökhelyettese. Dr. Csikány József, aki 1986-tól jelentős szerepet vállalt a mai Nyéki Imre uszoda megvalósításában, 1988 óta a létesítmény igazgatója. Nagy Imre, aki harminc éve vesz részt a kerületi természetbarát mozgalomban. Jelenleg a Kerületi Természetbarát Szakbizottság helyettes vezetője, a Röck Vasas Sportegyesület elnöke. „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a XI. kerületi közigazgatás és Önkormányzat területén kifejtett tevékenységéért: Antal Jánosné, aki 1975 óta dolgozik a XI. kerületben, jelenleg a GAMESZ élelmezési főelőadójaként. Szakmai munkája kimagasló. Dr. Bánhegyi Emil a XI. kerület volt polgármestere. Dr. Juhos Katalin a XI. kerület volt polgármestere. Kovács Irén, aki 1973-ban kezdte meg munkáját a XI. kerületi Tanácsnál, és jelenlegi is az önkormányzatnál dolgozik. Lenyiczky Gézáné, aki 33 éve dolgozik a XI. Kerület intézményeinél, 1981 óta a GAMESZ-nál pénzügyi és számviteli területen, munkáját kimagasló szakmai tudással végzi. Dr. Nagy Zsuzsanna, aki 1969-ben lépett be a Polgármesteri Hivatal jogelődjéhez. Magas színvonalú szakmai felkészültségével hatékonyan segítette a hivatal munkáját. Molnár Sándorné, aki 1958-ban lépett be az egykori XI. kerületi Tanács kapuján, és az Önkormányzatnál dolgozott nyugdíjazásáig. Szegedi Ferenc a XI. kerület volt polgármestere. „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesült a kerület társadalmi, gazdasági életében végzett tevékenységéért: Becsei József, aki évtizedek óta órás mester a kerületben. Dr. Biacs Péter, aki évtizedek óta tevékenykedik a kerület közéletében, a környezetvédelem területén. Dr. Duschanek Valéria fejlesztőmérnök, élelmiszerkémia doktor, táplálkozás-biokémikus. Munkájával és tudásával, fejlesztéseivel és publikációival a közjót szolgálja ellenszolgáltatás nélkül. 35 éve kerületünk lakója. Haász Albert, aki 1939 óta családi fodrászkellékes boltot működtet az Edömér utcában. Héber Gábor a Kristál Rt. elnök-vezérigazgatója. Részt vett a Polgári Védelmi Szervezetek létrehozásában. Hiba Mihályné, az Albertfalvi Cukorbetegek Egyesületének vezetője, az egészségmegőrzés terén végzett munkája kimagasló. Jánoska Kálmán kőfaragómester, élete nagy részét a XI. kerületben töltötte. A XI. Kerületi Ipartestület életének is meghatározó személyisége. Jávorka Zoltán, aki 1980-2001-ig volt a kerület tűzoltó-parancsnoka. Kaiser Imre r. főtörzszászlós, kerületünkben a legrégebben szolgáló rendőrtiszt. Kmet Béla kerületünk gyógycipőgyártó mestere hosszú évek óta. Dr. Mőcsényi Mihály a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának professzora, kerületi lakos, aki sokat munkálkodott a XI. kerület zöldfelületeinek, parkjainak rendezése érdekében. Nagy Sándor, a Kelenvölgyi Polgárok Körének első és mindmáig tiszteletbeli elnöke. Sokat tett a civil kezdeményezések kibontakozásáért és a helyi közösség erősítéséért. Papp János, aki 1977 óta dolgozik a kerületi Tűzoltó-parancsnokságon, 2000 óta tűzőrség-parancsnok. Radóczy István a környezetápolás és környezetszépítés terén végzett sok évtizedes társadalmi munkájáért. Dr. Sárváry Ferenc, aki 1956-tól él és dolgozik a kerületben, ekkor nevezeték ki vezető lelkésznek a Karolina úti Gyümölcsoltó Boldogasszony Lelkészségbe. Szelei Kis Ferenc Péter, aki évtizedek óta kerületünk cipészmestere. Születésük óta a kerületben élnek, és idén ünneplik 75. születésnapjukat ezért „Újbuda 75” emlékplakett kitüntetésben részesülnek: Lajtha György és Semjén Kornélné. „A XI. kerület gyermekeiért” címet olyan elkötelezett személyek kapják, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a gyermekek életének gazdagításához, személyiségük harmonikus fejlődéséhez; akik a gyermekek ellátása, gondozása, nevelése és oktatása, közösségeik segítése, szabadidejük értelmes eltöltése érdekében folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek. „A XI. kerület gyermekeiért” kitüntetést kapott: Dr. Gergely Edit, a Vahot utcai gyermekorvosi rendelő gyermekgyógyásza, elkötelezett gyermekorvosi tevékenységének elismeréséül. Kiss Lajosné, a Napsugár Bölcsőde vezetője, több mint három évtizedes kerületben végzett gondozónői és vezetői tevékenységének elismeréséül. Nemes Péterné, a Teleki Blanka Általános Iskola igazgató-helyettese, négy évtizedes közösségformáló pedagógiai munkájának elismeréséül. Pázmándi Péterné, a Bükköny Óvoda óvónője, áldozatos gyermekvédelmi munkájának elismeréséül. Reszegi Attiláné, a Gyógyír Kht. vezető asszisztense, több mint két évtizedes kerületben végzett munkájának elismeréséül. Dr. Révai Róbertné, a József Attila Gimnázium gazdasági igazgató-helyettese, kiváló gazdasági munkája elismeréséül. Sárosiné Nagy Erzsébet, a Gazdagréti Szivárvány Óvoda óvónője, a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése érdekében végzett elkötelezett pedagógiai munkájának elismeréséül. Zsembery Gyula, a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanára, a kerület gyermekeiért végzett több mint három évtizedes odaadó pedagógiai munkássága elismeréséül. „A XI. kerület szolgálatáért” címet olyan személyek kapják, akik jelentős mértékben hozzájárulnak a kerületben élő idősek, hátrányos helyzetűek, rászorulók, fogyatékosok esélyegyenlőségnek megteremtéséhez, társadalmi integrációjához; ellátásuk, gondozásuk, életük gazdagítása, közösségeik segítése, érdekeik védelme, képviselete terén folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek. „A XI. kerület szolgálatáért” elismerő címet kapott: Polgár Tiborné, a 7. sz. Idősek Klubja vezetője, az idős emberek hétköznapjait színessé tevő klubvezetői munkájának elismeréséül. Dr. Székely Ágnes, a Gyermekpszichiátriai és Neurológiai Szakambulancia gyermek szakpszichológusa, a kerületi lakosságért végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. A „Kiváló intézményvezetésért” címet olyan személyek kapják, akik az önkormányzat intézményeinek élén legalább folyamatosan hét éve tevékenykednek, a korszerű vezetési követelményeknek megfelelnek, az intézmény szakmai színvonalát és jó hírnevét megőrzik és fejleszteni képesek. „Kiváló intézményvezetésért” elismerő címet kapott: Kissné Tóth Katalin, az Újbuda Humán Szolgáltató Központ igazgatója, elhivatatott és magas színvonalú vezetői munkájának elismeréséül. Osváthné Terék Mária, a Gazdagréti Szivárvány Óvoda vezetője, több mint negyedszádos kiemelkedő óvodavezetői munkájának, valamint munkaközösség-vezetői tevékenységének elismeréséül. A „Kiváló vállalkozó, kiváló iparos” címet olyan személyek kapják, akik a kerület közellátása, a városrész szolgáltatásainak színvonala és a munkaalkalmak gyarapítása terén kiemelkedő tevékenységet végeznek. „Kiváló vállalkozó, kiváló iparos” elismerő címet kapott: Auguszt Olga cukrászmester a XI. kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységéért. Molnár György mesterfodrász a XI. kerületben folytatott kiemelkedő tevékenységéért. Újbuda Önkormányzata az október 3-ai Építészeti Világnap alkalmából „Pro Architectura Budapest XI. Kerület” kitüntetést adományoz megosztva: Hönich Richárd, Félix Zsolt és Pálfy Sándor okleveles építészmérnökök részére a magas építészeti színvonalat képviselő XI. kerületi Infopark „C” épületének megvalósításában végzett kimagasló tervezői munkájukért. A „Mesterpedagógus” címet beosztott pedagógusok kapják a kerületi óvodákban és iskolákban végzett innovációs tevékenységért, az intézményi munkán túlmutató kiemelkedő szakmai programok kidolgozásáért, a kerület hírnevét öregbítő tankönyvek és segédletek, módszertani ajánlások és rendszeres publikációk készítéséért, a fővárosi és országos tanulmányi versenyeken I., II. és III. helyezést elért tanulók felkészítéséért, a kerületben végzett kiemelkedő szakmai, pedagógiai tevékenységért. „Mesterpedagógus” elismerő címet kapott: Elekes Pál, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola gyógypedagógusa, az intézményben több mint harminc éve kiemelkedően végzett pedagógiai tevékenységéért, az intézmény szakmai munkájának megújításában vállalt meghatározó szerepéért. Gajda Zsuzsanna, a Neszmélyi úti Óvoda óvónője, az intézményben több mint húsz éve kiemelkedően végzett szakmai munkájáért, kerületi gyermekvédelmi, szaktanácsadói és minőségfejlesztő munkájáért, szakmai publikációiért, a gyerekekkel szembeni derűs, szeretettel átitatott bánásmódért. Karádiné Bezzeg Ágnes, a Bocskai István Általános Iskola tanára, az intézményben harminc év óta végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért, a tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítésekért, a pedagógushallgatók gyakorlati képzésében vállalt szerepéért, az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének megírásában folytatott aktív munkájáért. A „Díszpolgár” címet olyan személyek kapják, akik a kerület fejlődéséhez kiemelkedő teljesítménnyel vagy életművével járulnak hozzá. „Díszpolgár” címet kapott Dr. Kürti Sándor életművének és tudományos munkájának elismeréseként. Bodrogi Gyula színművész életműve elismeréseként.

LEGFRISSEBB
×