Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. péntek, Magdolna

Előterjesztések és meghívó a 2019.06.13-ai testületi ülésre

Előterjesztések és meghívó a 2019.06.13-ai testületi ülésre

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2019. június 13. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
2. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek
adományozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. A fás szárú növények védelméről szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletek
módosítása

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
5. Költségvetést érintő döntések
   5.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   5.2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
6. Önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. Hosszú távú közterület-használatot érintő döntések
   7.1. Budapest XI. kerület, (3826/3) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   7.2. Budapest XI. kerület, Fraknó utca 6-10. szám előtti közterületen Fraknó Közösségi
Kert kialakítása és hosszú távú közterület-használata

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Budapest XI. kerület Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése,
és a Nem Adom Fel Alapítvánnyal megkötött földhasználati jogot biztosító szerződés megszüntetése

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Budapest XI., Kőrösy József u. 5. szám alatti ingatlan további hasznosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. Bölcsődefejlesztéssel összefüggő döntések
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
11. A szén-monoxid mérgezés megelőzése Újbudán, valamint a rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester; Gajárszki Áron, képviselő;
12. Klímaváltozással kapcsolatos döntések
   12.1. Döntés a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   12.2. Döntés a „Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt megvalósításáról
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
13. Alapítványok és Kézdiszentlélek támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
14. Albert Kázmér herceg mellszobor felállításának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
15. Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
16. Javaslat a Polgármester 2019. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó, bizottsági elnök;
17. Rendeletalkotás Kelenvölgy egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
18. BEAC sportközpont területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
20. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Zárt ülés
21. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
22. Közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
23. Fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
24. Budapest XI. kerület, Hadak útja fölé nyúló konzol hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
25. Javaslat „Pro Medicina Újbuda” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
26. Javaslat „Újbuda kiváló közszolgálatáért” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
LEGFRISSEBB
×