Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. péntek, Magdolna

Előterjesztések és meghívó a 2019.09.19-ei testületi ülésre

Előterjesztések és meghívó a 2019.09.19-ei testületi ülésre

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2019. szeptember 19. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Költségvetéssel kapcsolatos döntések
   1.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   1.2. Előzetes kötelezettségvállalások
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
2. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” adományozása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
7. Intézményekkel kapcsolatos döntések
   7.1. Együttműködési megállapodás a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   7.2. Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
   7.3. Intézményvezető illetményének módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
   7.4. Óvodák számára pedagógiai asszisztens státusz biztosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
8. Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
9. Javaslattétel gyógyszertár létesítésére vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. Budapest XI., Ménesi út 16. szám alatti, 4964/1 hrsz.-ú ingatlan forgalomképességének átminősítése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. Budapest XI., Kemenes utca 1. – Kelenhegyi út 2. – Szent Gellért tér 2. szám alatti saroktelek (Gellért Szálló) üzletrész adásvételi szerződés kapcsán elővásárlási jognyilatkozat tétele
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
12. Budapest XI.ker. Kamaraerdei út 12-14. szám alatt működő Ifjúsági Park használatba adási, üzemeltetési és közhasznú szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
13. Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése a Nem Adom Fel Alapítvány részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
14. Térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétel a BudaPart ingatlanfejlesztés kapcsán
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
15. Elektromos közcélú hálózat térítésmentes átadása az ELMŰ részére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
16. Klímavészhelyzet kihirdetése
Előterjesztő: Gajárszki Áron, képviselő;
17. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
18. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Zárt ülés
19. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
20. Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
21. Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
22. Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Jankó István, bizottsági elnök;
23. Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
24. Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
25. Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
26. Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
27. Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Csernus László, bizottsági elnök;
28. Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Csernus László, bizottsági elnök;
29. Szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna;
LEGFRISSEBB
×