Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

Meghívó és megtárgyalt napirend a 2020.06.25-ei testületi ülésre

Meghívó és megtárgyalt napirend a 2020.06.25-ei testületi ülésre

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2020. június 25. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
2. Átlátható önkormányzat
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
3. Újbuda Önkormányzata 2019. évi zárszámadási rendelete
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
4. 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
5. Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
6. A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester;
7. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
8. Az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezeléséről, valamint az útcsatlakozás-létesítések és a burkolatbontások szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
9. Rendeletalkotás a Budapest XI., Pázmány Péter sétány – (4107/53) hrsz.-ú közterület – Irinyi József utca – Bogdánfy utca – Neumann János utca által határolt terület kerületi építési szabályzatáról
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
10. Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2019. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
11. Budapest XI. kerület, Brassó úti honvédelmi akadálypálya hosszú távú közterület-használatára vonatkozó döntés módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
12. E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkötött Együttműködési megállapodás módosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
13. Előzetes kötelezettségvállalás parkolásüzemeltetési feladatok ellátásához
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
14. Budapest XI., Rózsabarack utca 1778/3 hrsz.-ú közterület térítésmentes tulajdonba vétele a Fővárosi Önkormányzattól
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
15. Intézményi alapító okiratok módosítása
   15.1. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
   15.2. Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
16. Együttműködési megállapodás megkötése az „Alapítvány a Vadaskert Iskoláért" alapítvánnyal
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
17. A Dél-Budai Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
18. Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
19. A Családbarát és Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő címekről szóló határozatok módosítása
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
20. Művészeti ösztöndíjak adományozása
Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester;
21. Tulajdonosi hozzájárulás a Szent Charbel mellszobor felállításához
Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester;
22. Névtelen közterületek elnevezése, közterületek nevének módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
23. 511/2004. (XII. 15.) XI.ÖK határozat 2020. évre vonatkozó módosítása
Előterjesztő: Daám Alexandra, bizottsági elnök;
24. Tiltakozás a Kormánynak az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen
Előterjesztő: Daám Alexandra, képviselő; Bedő Dávid, képviselő; Erhardt Attila, képviselő; Németh Gyöngyvér Valéria, képviselő; Orosz Anna, képviselő;
25. Döntés a tanácsnokok 2020. II. negyedévi beszámolójának elhalasztásáról
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
26. Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
27. Bizottsági tagcsere
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
28. Trianon emlékhely létrehozása
Előterjesztő: Bába Szilvia, képviselő;
29. A Nemzeti Összetartozás emléke
Előterjesztő: Csernus László, képviselő;
30. Részvétel a LIFE Program pályázati felhívásán – „Vad Budapest – projektelőkészítés” munkacímű pályázati projekt
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
31. Rahó utca útfelújítási pályázatához önkormányzati önrész biztosítása
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
32. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
33. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
Zárt ülés
34. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Bába Szilvia, bizottsági elnök;
LEGFRISSEBB
×