Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 21. szerda, Orsolya

Meghívó és megtárgyalt napirend a 2020.10.15-ei testületi üléshez

Meghívó és megtárgyalt napirend a 2020.10.15-ei testületi üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2020. október 15. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Óvodavezetői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
Zárt ülés
2. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok és az Újbuda GAMESZ gazdasági átvilágításának megállapításai és kapcsolódó feladatok
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
3. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Bába Szilvia, bizottsági elnök;
4. Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője, intézményvezető-helyettese” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
Nyilvános ülés
5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
6. A művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Barabás Richárd, alpolgármester;
7. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
8. A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
9. Közalkalmazottak házában lévő ingatlanok bérbeadásához kapcsolódó bérlőkijelölés rendje
Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita, alpolgármester;
10. Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás pályázaton kívül történő értékesítése lakásbővítéshez
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
11. Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on megvalósított út és kapcsolódó létesítmények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Hintsch György, alpolgármester;
12. Csereerdősítés során keletkezett faállomány Magyar Állam részére történő tulajdonba adása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
13. Albertfalvai piac vagyonkezelői szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
14. Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
15. Szakkollégiumi pályázaton alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
16. Újbuda GAMESZ feladataival kapcsolatos döntések, az igazgatói és a gazdasági vezetői munkakörök betöltésére pályázatok kiírása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
17. Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
18. Házi gyermekorvosi ellátás biztosításához kapcsolódó döntések
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
19. Bölcsődei fejlesztési pályázat
Előterjesztő: Orosz Anna, alpolgármester;
20. A Polgármester 2020. évi szabadságtervének módosítása
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
21. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. László Imre, polgármester;
LEGFRISSEBB
×