Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. péntek, Magdolna

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.06.13-ai testületi üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.06.13-ai testületi üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendes ülés - 2019. június 13. 09:00


  Napirend

  Nyilvános ülés
  1. Újbudai Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
  2. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  3. A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  4. A fás szárú növények védelméről szóló, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
  5. Költségvetést érintő döntések
     5.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
     5.2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
  6. Önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítése
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  7. Hosszú távú közterület-használatot érintő döntések
     7.1. Budapest XI. kerület, (3826/3) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú távú közterület-használata
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
     7.2. Budapest XI. kerület, Fraknó utca 6-10. szám előtti közterületen Fraknó Közösségi Kert kialakítása és hosszú távú közterület-használata
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  8. Budapest XI. kerület Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan értékesítése, és a Nem Adom Fel Alapítvánnyal megkötött földhasználati jogot biztosító szerződés megszüntetése
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  9. Budapest XI., Kőrösy József u. 5. szám alatti ingatlan további hasznosítása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  10. Bölcsődefejlesztéssel összefüggő döntések
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
  11. A szén-monoxid mérgezés megelőzése Újbudán, valamint a rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester; Gajárszki Áron, képviselő;
  12. Klímaváltozással kapcsolatos döntések
     12.1. Döntés a Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervről
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
     12.2. Döntés a „Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán” című projekt megvalósításáról
  Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
  13. Alapítványok és Kézdiszentlélek támogatása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  14. Albert Kázmér herceg mellszobor felállításának jóváhagyása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  15. Javaslat a Képviselő-testület 2019. II. félévi üléstervére
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  16. Javaslat a Polgármester 2019. I. félévi céljutalmára
  Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó, bizottsági elnök;
  17. Rendeletalkotás Kelenvölgy egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  18. BEAC sportközpont területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  19. Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  20. Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
  Zárt ülés
  21. Szociális ügyek elbírálása
  Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
  22. Közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
  23. Fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása
  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
  24. Budapest XI. kerület, Hadak útja fölé nyúló konzol hosszú távú közterület-használata
  Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
  25. Javaslat „Pro Medicina Újbuda” kitüntetés adományozására
  Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
  26. Javaslat „Újbuda kiváló közszolgálatáért” elismerő cím adományozására
  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
  LEGFRISSEBB
  ×