Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 11. kedd, Ferenc

Okmányiroda - Véglegesen kivont jármu ismételt forgalomba helyezése

Véglegesen kivont jármu ismételt forgalomba helyezése

Az eljárás során az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok: (csak bontási jegyzokönyv nélkül kivont gépjármuvek esetében a forgalmi és a törzskönyv nem kerül bevonásra)

Minden esetben bemutatandó okmányok:

 • az okmányirodában kitöltött nyomtatvány,
 • a jármuhöz kiadott érvénytelenített új típusú forgalmi engedély és törzskönyv, vagy a csonkolással érvénytelenített régi típusú forgalmi engedély,
 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfelelo díj, vagy nyilatkozat az illetékmentességrol,
 • az érvényesíto címke díjának befizetésérol szóló postai feladóvevény,
 • a rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • a közlekedési hatóság által kiállított Muszaki adatlap,
 • az elozetes eredetellenorzés során kiállított jármukíséro lap,
 • a kötelezo gépjármu-felelosségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás,
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okirat,

Amennyiben tulajdonjog változás is történt, a tulajdonjogot igazoló okirat.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság esetében:

 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyezésrol (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is),
 • aláírási címpéldányt,
 • cég ügyintézojének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
 • illetékmentesség esetén az arról szóló, az Illetékhivatal által kiadott igazolást is,

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:

 • a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.

Az ügy elintézéséhez fizetendo díjak, illetékek, költségek: 


A forgalmi engedély illetéke 6.000,-Ft 
A törzskönyv illetéke 6.000,-Ft 
Az érvényesíto címke díja 320,-Ft 
A rendszámtábla ára, 1 pár sorozat rendszámtábla esetén 5.500,-Ft 
Amennyiben tulajdonjog változás is történt, Általános esetben, gépjármunél a motor a vagyonszerzési illeték hengerurtartalmának (1890 cm3-ig) cm3-e után 15,-Ft, 1890 fölött 20,-Ft.

LEGFRISSEBB
×