Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

KÖZTERÜLET FELÜGYELŐK

ÜGYCSOPORTOK

Köztisztasági, természet- és környezetvédelmi, ebrendészeti ügyek csoportja

 • az illegális szemétlerakó helyek felderítése, intézkedés a felszámolásukra, visszatérő ellenőrzésük, a közterületen elhelyezett szeméttárolók ellenőrzése (állag, telítettség.), a z időszakos lomtalanítások elő- és utóidőszaki ellenőrzése;
 • a közterületen történő szeszesital fogyasztás elleni intézkedések megtétele;
 • a kerületben található természeti értékek (természetvédelmi terület) megóvása érdekében szükséges intézkedések megtétele, járdatakarítás, síkosság mentesítés ellenőrzése, parkok, zöldterületek, közterületi szobrok, emlékművek állagmegóvásával kapcsolatos intézkedések foganatosítása;
 • közterületeken az ebtartási szabályok betartásának ellenőrzése, szükség szerinti intézkedések megtétele.
 

Szabálysértés-feldolgozási és hajléktalan ügyi csoport

 • a Felügyeletre – a felügyelői intézkedésekkel összefüggő
  iratok érkeztetése, iktatása, szignálásra
  történő előkészítése;
 • a kiadmányozott iratok, postai küldemények nyilvántartásba vétele, iktatása, postázásra előkészítése, a címzett részére postai vagy egyéb úton történő továbbítása;
 • naprakész nyilvántartás vezetése a Felügyelet számlájára beérkezett bírságokról;
 • a határidőben be nem fizetett bírságok adók módjára történő behajtásának vagy szabálysértési eljárás megindításának kezdeményezése;
 • a Felügyelet irattárának működtetése;
 • a közterület-felügyelői intézkedésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok végrehajtása, a szabálysértők adatainak számítógépes rögzítése;
 • a személy-és lakcímnyilvántartásból, a gépjármű nyilvántartásból a szükséges adatok lekérdezése, darabszám számla alapján történő ellenőrzése;
 • ügyiratok összeszerelése, előadó ívek készítése, kiadott közterület-foglalási, valamint útbontási engedélyek nyilvántartása, továbbítása a közterület-felügyelők felé ellenőrzésre;
 • hajléktalanok közterületi életvitelszerű és tartózkodási helyeinek felderítése, nyilvántartása, a velük kapcsolatos intézkedések megtétele, együttműködve a társszervekkel, szervezetekkel.

 

Együttműködési, média kapcsolati, rendezvény-turizmus ügyi csoport

 • folyamatos kapcsolattartás a közterülete feladatokban együttműködő szervekkel, szervezetekkel (önkormányzati szervek, rendőrség, ÁNTSZ, katasztrófa elhárítás, tűzvédelem, karitatív szervezetek, polgárőr szervezetek);
 • az együttműködés rendszeres értékelése (legalább évente);
 • a Felügyelet tevékenységével kapcsolatos média hírek figyelése, gyűjtése, heti kiemelt intézkedések közzététele a helyi elektronikus médiában;
 • a kerületben a közterületeket érintő rendezvények: a szervezőkkel együttműködve a szükséges mértékben részvétel a biztosítási feladatokban.

 

Építkezés, út- és forgalomfelügyeleti, graffiti ellenes ügyek csoportja

 • építkezések köztisztasági, hétvégi építési munkák engedély szerinti végzésének ellenőrzése;
 • közlekedési, parkolási szabálysértések elkövetőivel szembeni intézkedések megtétele, közúti jelzőberendezések, jelzőtáblák állagának ellenőrzése, az esetleges rongálások, meghibásodások kapcsán szükséges intézkedések megtétele, forgalomtechnikai, forgalomszervezési ügyekben javaslatok kidolgozása;
 • graffiti készítők és illegális plakátragasztók felderítése, a szükséges intézkedések megtétele.

 

Közterület használati, illegális árusítási ügyek csoportja

 • az engedély nélküli közterület használat felderítése, szankcionálása;
 • a különböző helyeken fellelhető illegális árusokkal szembeni intézkedések (szankciók);
 • a kitelepülések (cukrászda, presszó stb.) engedélyeinek ellenőrzése (időbeliség, méretek).

 

Gépkocsi elszállítási, kerékbilincselő ügyi csoport

 • saját felderítésű és más szervek, személyek általi bejelentések alapján a közterületen szabálytalanul vagy jogszerűtlenül elhelyezett illetve üzemképtelen járművek elszállítása;
 • az elszállított gépjárművek tulajdonosainak értesítése, a tárolási időkről nyilvántartás vezetése, az időszakos intézkedésekről a tulajdonos (üzembentartó) értesítése, a költségekről való tájékoztatásuk;
 • a kerékbilincselésekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, (tulajdonos előzetes értesítése a foganatosításról), az ügyfelek részére folyamatos ügyeleti (szerelői) szolgálat fenntartása;
 • az elszállítással, kerékbilincseléssel kapcsolatos panaszok, bejelentések kezelése;
 • a mozgássérült parkoló helyek, illetve mozgássérült parkoló kártyák jogos használatának ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele.
Címkék: 
LEGFRISSEBB
×