Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

SEGÉDFELÜGYELŐK

A segédfelügyelő az ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA ÚJBUDA KÖZTERÜLET-FELÜGYELET alkalmazottja.

Az Mtv. alá tartozó munkavállalók, közvetlen irányításukat a szolgálatvezető végzi. Feladataik részletesen: járőrszolgálat teljesítése, objektumőrzés, diszpécserszolgálat teljesítése, kerékbilincseléssel összefüggő feladatok ellátása. Helyettesítésüket egymás közt látják el.
 
Feladataik

 • A 2012. évi CXX. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a segédfelügyelők önálló intézkedési
  jogosultsággal nem rendelkeznek, közterületen és külterületen végzett munkájukat kizárólag a közterület-felügyelők jelenlétében és utasítása szerint végezhetik,
 • diszpécserszolgálat, objektum védelmi tevékenység ellátása,
 • a közérdekű bejelentések, észrevételek, javaslatok, kezdeményezések, panaszok fogadása, az illetékes vezetőnek történő bemutatást követően a szükséges intézkedések kezdeményezése,
 • az állam- vagy szolgálati titoknak minősülő irat kezelése, annak megóvására, védelmére vonatkozó előírások érvényesítése,
 • a roncs, üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek nyilvántartása, a tulajdonos írásbeli tájékoztatása, az elszállítások megszervezése,
 • telefonos, és személyes ügyfélszolgálati feladatok ellátása,
 • a Felügyelet üzemeltetésében lévő gépjárművek szabályszerű átadás-átvételének ellenőrzése, végzése, a tudomására jutott – azonnali intézkedést igénylő – eseményekre történő reagálás megszervezése,
 • a napi feladatokból adódó kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival, a rendőrséggel, valamint a társ ellenőrzési szervekkel gondoskodik a Felügyelet által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásáról, kezdeményezi az ezzel összefüggő vezetői intézkedések megtételét,
 • gondoskodik a Felügyelet által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásáról, kezdeményezi az ezzel összefüggő vezetői intézkedések megtételét.

 

Jogosult

 • felvilágosítást kérni, tájékoztatást adni,
 • megfigyelést végezni.
 • bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfogni.
 • Hivatalos személy támogatása során, az Őt megillető, fokozott büntetőjogi védelemben részesül.

LEGFRISSEBB
×