Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 25. szombat, Eufrozina, Kende

Újbuda Önkormányzata 2008. évre pályázatot ír ki 34 millió Ft keretösszegben, többek között kulturális témakörben

Pályázhatnak: Kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik.

Beadási határidő: 2008-05-19

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2008. évre pályázatot ír ki 34 millió Ft keretösszegben, az alábbi témakörökben és célokra:

1. Táborozás

- nyári táborok szervezésére

- erdei iskolák szervezésére

Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik.

Egy intézmény több táborra is beadhat pályázatot. Kizáró ok, ha ugyanarra a táborra egyszerre nyújt be pályázatot az intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 9.000.000,- Ft

2. Kulturális témakörben

- közművelődési és kulturális programokra;

- hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;

- évfordulók megünneplésére;

- művészeti alkotások létrehozására;

- kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére

Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási intézmények, közművelődési intézmények, a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek. Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött vagy részükre működési támogatást nyújtott.

Az Önkormányzat saját közművelődési intézményei önállóan nem adhatják be pályázatukat, azonban az adott intézményben működő civil szervezetekkel közösen pályázhatnak egy-egy programra.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 15.000.000 Ft

3. Egészségügyi és szociális célokra

- Egészségügyi és szociális feladatok ellátására

Pályázhatnak:

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve azok, amelyekkel az Önkormányzat Támogatási szerződést, vagy ellátási szerződést kötött.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 3.000.000 Ft

4. Környezetvédelmi témakörben

4.1 Környezetvédelmi és kerület-szépészeti feladatokra

Pályázhatnak:

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 3.000.000 Ft

4.2.Környezet-tudatos nevelési célokra

- Gyermekközösségek, tanulócsoportok részére szervezett egészség és környezeti nevelési programokra (pl.: múzeumlátogatás, kirándulás, nemzeti park látogatása, környezeti, egészségnevelési témában versenyek, vetélkedők rendezése);

- Az egészséges életmód és a környezeti nevelés intézményen belüli tárgyi feltételeinek fejlesztésére, javítására (pl.: óvodai, iskolai kertek létesítése, tanösvények, tanudvar fejlesztése, egészséges és környezeti nevelés céljait szolgáló játékok szemléltető eszközök beszerzése)

- A gyermekek környezethez, az egészséges életmódhoz fűződő pozitív viszonyulását szolgáló nevelési módszerek megvalósítására. (A módszer bemutatását 2-3 oldalon írásban a pályázati adatlappal együtt kell benyújtani)

Pályázhatnak:

XI. kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 4.000.000 Ft

Általános tudnivalók:

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célokat, ezek költségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles.

A pályázati adatlaphoz civil szervezetek esetén csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén az alapító okirat másolatát. Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján, a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők.

Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.) Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)

A Táborozási adatlap letölthető innen, illetve a többi pályázati adatlap meg innen tölthető le.


Információ: Gegesyné Regős Orsolya, +361 372-3478

Figyelem!

A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni. A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.) Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni. Pályáztatás 2008.

A pályázat leadási ideje: 2008. május 19. 18 óra

Az elbírálásra 30 napon belül sor kerül, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, a nyertes pályázókkal Támogatási szerződést köt.

Budapest, 2008. április 8.

Molnár Gyula

polgármester sk.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályzatban leírt követelményeknek megfelelni tudó személy

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×