Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2013/2014. tanévre.

Beadási határidő: 2013-09-30

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 16/2011.(IV.28.) XI. ÖK. számú rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT


hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2013/2014. tanévre.


A pályázaton


a/ azon állami, illetve egyházi fenntartású 5-8. évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai tanuló vehet részt,
akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
-    aki a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által működtetett és fenntartott, valamint csak működtetett, illetve az Önkormányzattal 2012. december 31-én érvényes közoktatási megállapodást kötött fenntartó XI. kerületben működő oktatási intézményének /Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Talentó-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola, Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium/ tanulója,
-     a 2013/2014. tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytatja tanulmányait, és
-     akinek a tanulmányi eredménye a 2011/2012. tanév végén és a 2012/2013. tanév végén 4,8 vagy a feletti,
továbbá

b/ azon 9-13 évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanuló vehet részt,
-    akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
-    aki Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által működtetett és fenntartott, valamint csak működtetett oktatási intézményének tanulója,
-    akinek a tanulmányi eredménye a 2011/2012. tanév végén és a 2012/2013. tanév végén 4,75 vagy a feletti.

Az ösztöndíj a 2013/2014. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint.

A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:
-    a 2011/2012. tanév év végi és a 2012/2013. tanév végi bizonyítványainak másolatait,
-    az iskolalátogatási igazolást,
-    a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi, művészeti versenyeken elért eredményt igazoló irat, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
-    továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala Humánszolgálati Igazgatóság Köznevelési Csoportjánál kell benyújtani 2013. szeptember 30-ig.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Köznevelési Csoportjánál (1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálatokon (Zsombolyai u. 5. fsz., Bocskai út 39/41. fsz.) továbbá letölthető ide kattintva.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2013. október 20-áig.
Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel a pályázó tanulói jogviszonyban áll.

Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Köznevelési Csoportját írásban tájékoztatni, ha
a) a tanuló oktatási intézményt vált,
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
c) a tanulói jogviszonya megszűnt, vagy szünetel,
d) tartósan külföldre távozik, vagy
e) elköltözik a kerületből.
Az az ösztöndíjas, aki tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki ezen kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását (2014. január 31-ig) követően ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

A Polgármester a tanulmányi ösztöndíj folyósítását megszüntetheti:
a) amennyiben az ösztöndíjas a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése érdekében valótlan adatokat közölt, vagy
c) amennyiben kerületi állandó bejelentett lakhelye megszűnt, a kerületből elköltözött.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Önkormányzat részére visszafizetni.

Budapest, 2013. augusztus              

dr. Hoffmann Tamás


Pályázat célközönsége: Minden érintett személy    

LEGFRISSEBB
×