Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 7. péntek, Ibolya

Ismét tanévkezdés - tájékoztató az újbudai támogatásokról

Tájékoztatás a tanévkezdéshez kapcsolódóan elérhető újbudai támogatásokról.

Újbudai Szociális Plusz program keretében adható speciális újbudai támogatások:Iskolákon keresztül adott támogatások:


- Valamennyi 1. osztályos tanuló továbbra is ingyen kapja a tankönyvet
- Gyermekét, gyermekeit ténylegesen egyedül nevelő szülő ingyenesen kapja meg a könyvet
- A rászoruló két gyermekes családok számára az iskolák 6000-6000 Ft értékben ingyen biztosítják a tankönyvet.
Újbuda Önkormányzatának Szociális Osztályán kérhető támogatás:
- Utazási támogatást nyújt - kérelemre - Újbuda önkormányzata tanköteles gyermek esetében, melynek havi összege jogosult gyermekenként jövedelemtől függően 2.500 Ft, 2.000 Ft vagy 1.500 Ft lehet.


Újbuda önkormányzata 120 millió forintot szán a fenti célokra

Újbudán a gyerekeknek, gyermekes családoknak adható szociális támogatások:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 32.556 Ft-ot. Egyedülálló szülő, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetében
35.269 Ft az érvényes jövedelemhatár. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek júliusban és novemberben öt-ötezer forint kiegészítő támogatást kapnak.

Gyermekétkeztetési támogatás
Ingyenesen étkezhetnek a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. Három vagy több gyermeket nevelő család és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetében gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át kell téríteni.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Annak a gyermeknek állapít meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az Önkormányzat, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 54 260 Ft-ot.
A nevelési oktatási intézmény, illetve az Újbudai Humán Szolgáltató Központ javaslatára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekétkeztetésként is megállapítható.

Átmeneti segély
Átmeneti segélyre jogosult az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 54.260 Ft-ot, egy jövedelemből élő család esetén pedig az 59.686 Ft-ot.

Tankönyvellátás
Ingyenes tankönyvellátásban részesül a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki


- tartósan beteg
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékok, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
- esetén halmozottan fogyatékos,
- pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott,
- három vagy több gyermeket nevelő családban él,
- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.


Újbuda Önkormányzata (2007. 09. 05.)

LEGFRISSEBB
×