Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Pályázati felhívás a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására

A pályázat célja, hogy támogatásban részesítse azokat a Budapest területén működő sportegyesületeket és természetbarát egyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

Beadási határidő: 2013-07-08

Pályázatot kiíró: Fővárosi Önkormányzat

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BUDAPESTI SPORTEGYESÜLETEK SZABADIDŐSPORT  TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat kiírója és elbírálója: Fővárosi Önkormányzat

A pályázat bonyolítója: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya

A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a Budapest területén működő sportegyesületeket és természetbarát egyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg:
13.000.000 Ft

A pályázaton elnyerhető összeg:
100.000 Ft-tól - 400.000 Ft-ig terjedő összeg

A támogatás jellege:
vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
(A pályázatban saját forrás megjelölése kötelező. Minimális mértéke a teljes költség 20%-a.)

Általános pályázati feltételek:

a)    Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat ( DSE, ISK nem) amely:
-    bejegyzett társadalmi szervezetként működik,
-    saját bankszámlával rendelkezik,
-    rendelkezik a Budapest Szabadidő Szövetség támogató javaslatával, e nélkül a pályázat érvénytelen.

b)    Tartalmi, formai követelmények:
-    A Fővárosi Civil Adatbázisban a 2013. évre érvényes regisztrációval rendelkezik,
-    Egyértelmű megfelelés a pályázati célnak és témakörnek, pályázat megvalósítási időszakának (2013. június 1. - 2014. május 31.) és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak.
-    Az összes előírt rovat és a melléklet értelemszerű (5. számú melléklet, útmutató alapján) kitöltése kötelező.
-    Előírt nyomtatványcsomag használata.

Pályázható kategóriák:


A.    Budapesti és kerületi szabadidős sportesemények szervezése, rendezése,
B.    Technikai-és sporteszközök bérlése és vásárlása,
C.    Sportlétesítmények bérlése és működtetése.

Minden pályázó sportegyesülettől csak egy kategóriában nyújtható be pályázat! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!


Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), zárt borítékban, a pályázat nevének feltüntetésével "SZ jelű Pályázat", az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával géppel írottan, vagy nyomtatott betűs kézírással lehet benyújtani.

A pályázat személyes beadási határideje:
2013. július 8. 16.00 óra

Cím: Főpolgármesteri Hivatal Civil Iroda, 1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.
          Ügyfélfogadási idő: Hétfő- Csütörtök: 8.00 - 16:30 óráig, Péntek: 8.00 -14.00 óráig.
          Tel: 327-12-11 és 327-12-16
 
A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2013. július 3.

Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Kérjük a megfelelő címre juttassák el a pályázatukat!!!

Beadási határidő után, vagy postán határidőn túl, illetve téves címre küldött pályázatot nem fogadunk el. A formailag hibás, hiányosan kitöltött, továbbá elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó, és a pályázati adatlapban felsorolt mellékletek hiánytalan csatolása nélkül beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatoknak tekintjük.

Érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelő pályázatok kerülnek.

A Fővárosi Közgyűlés a pályázatokról a benyújtási határidő után 60 napon belül meghozza döntését.

Hiánypótlásra lehetőség nincs!

A pályázati nyomtatványcsomag igényelhető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.), vagy letölthető innen.  

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Verő Beáta vezető tanácsostól (tel.: 999-94-77). E-mail: verob@budapest.hu. Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 9-11 óra, kedd-csütörtök: 13-16 óra.

A pályázatokról a kiíró dönt, az elbírálást követően a döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a pályázat bonyolítójától. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A bonyolító a pályázati nyertesek meghatározását követően a www.budapest.hu  Portálon - a hatályos jogszabályok szerint - közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele.

A pályázat nyerteseinek a kapott támogatás és az önrész együttes összegének felhasználásáról 2014. június 30-ig írásos szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztály számára, melynek hiányában a támogatást a kedvezményezettnek a szerződés szerint vissza kell fizetnie.

A Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztálya által megbízott személy a pályázaton elnyert támogatás szerződés szerinti felhasználását a pályázatban vállalt feladatok teljesítését a pályázat megvalósítási időszakában ellenőrizheti.

Budapest, 2013.
 

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő szervezet    

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×