Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 29. szerda, Aguszta

Pályázati felhívás XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére 2014

Pályázat a kerületi székhellyel rendelkező sportszervezetek számára, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-, és szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a kerület lakossága számára.

Beadási határidő: 2014-04-08

Pályázatot kiíró: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

 

 

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás Budapest, XI. kerületi sportegyesületek, sportszervezetek részére

A pályázat megjelenésének dátuma: 2014. március 31.

A pályázat beadásának határideje: 2014. április 8.
 
A pályázat kiírója: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

A pályázat bonyolítója: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
 
A pályázat célja: Támogatásban részesíteni a kerületi székhellyel rendelkező sportszervezeteket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető verseny-,  és szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a kerület lakossága számára.

A pályázati keretösszeg:
  88.000.000  Forint

A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

Általános pályázati feltételek:

a)    Pályázók köre: támogatásra az a sportszervezet pályázhat, amely:
    bejegyzett társadalmi szervezetként, törvény szerint előírt formában működik és
    saját bankszámlával rendelkezik és határidőre elszámolt a 2013. évi bármely
          forrásból származó önkormányzati támogatással
    90 napnál régebben lejárt köztartozása nincs
          Nincs tartozása az Újbuda Önkormányzat Intézményei és a Újbuda Sportjáért
          Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények felé. 
    adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tesz,

b)    Tartalmi, formai követelmények:
          az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. adatbázisában a pályázat beadása napján,
          érvényes  regisztrációval rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó sportszervezet:

•    pontos nevét, címét, telefonszámát, adószámát, bankszámlaszámát,
    bírósági bejegyzés számát.
•    A sportszervezet működésének rövid ismertetése, mely tartalmazza, hogyan
felel meg az Önkormányzat sportkoncepciójában ismertetett céloknak, és a
támogatási összeg hogyan segíti az alulról építkező versenysport, az utánpótlás nevelés feladatait vagy a szabadidősport elterjesztését.
•    Szponzori támogatási szerződés másolata (TAO szponzori szerződés nélkül)
 
A sportszervezetek által kitöltött regisztrációs adatlap szolgál a pályázatok elbírálása során az adott pályázó a sport megfelelő részterületének-, úgymint élsport, utánpótlás-nevelés, diák- és szabadidősport- besorolásához is.

Előnyben részesülnek azok a sportszervezetek:

•    mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai és/vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,
•    mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, rendelkeznek igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az újbudai lakosokra (minden utánpótlás korosztályban),
•     mint, szabadidősport, amely működésével biztosítja a gyerekek , családok és fogyatékkal élők főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért végzett folyamatos testedzés lehetőségét
•    mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai lakosú tagsággal (igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)

Pályázatok elbírálásának további szempontjai:
•    a benyújtott pályázat mennyire illeszkedik Újbuda Önkormányzata által meghatározott sporttevékenység gyakorlásának hosszú távú céljaihoz.
•    egyesület vagy egyesületi szakosztály taglétszáma
•    országos szakszövetség által igazolt sportolók és/vagy tagdíjat minimum fél éve igazoltan fizetők száma,
•    egyesület vagy egyesületi szakosztály eredményessége, kvalifikált
     szakembergárda megléte, szükséges edzésidő mértéke,
•    Újbuda önkormányzati létesítményeinek használatára igényelt támogatás,
•    sportszervezet tradíciói, népszerűsége, Újbuda jó hírnevének öregbítése,
•    utánpótlás-nevelés területén végzett tevékenység,
•    kerületi sportrendezvények szervezésében nyújtott kiemelkedő teljesítmény (rendezvényen résztvevők száma, a részt vevők között a szociálisan átrányos
   helyzetű csoportok, valamint fogyatékos személyek aránya, lehetőségeik, a pályázott program költségigénye az életmód-sportágak elterjesztéséhez.)
•    szponzori támogatási szerződés mértéke

A benyújtott regisztráció és a pályázat alapján az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. tesz javaslatot a pályázati célhoz igazodó  támogatás jogcímeire.
 
A pályázat írásban történő beadási határideje:  2014. április 8.

Helye:
  Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 1116 Budapest  Hauszmann A. u. 5.

A pályázati adatlap innen tölthető le    

A pályázatot elektronikus formában is be kell nyújtani a nemeth.nora@sport.ujbuda.hu email címre.
A pályázatokról az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.,mint kiíró dönt, melyről a pályázókat elektronikus levélben kiértesítik. A pályázat nyerteseivel a kiíró támogatási szerződést köt.  Az elnyert pályázati összeg nem fordítható lejárt köztartozások teljesítésére.

A kapott támogatás összegének felhasználásáról 2014. december 1-ig  írásos  szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk az  Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. részére


Pályázat célközönsége: Minden érintett személy