Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 18. szombat, Diána

Újbuda Önkormányzata kiírja pályázatát az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" elnyerésére

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály munkatársainak személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be az Önkormányzat címére.

Beadási határidő: 2010-08-27

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete
/módosította a 18/2009./IV.22./XI.ÖK sz. rendelet/ alapján kiírja pályázatát az

"Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj"

elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyben az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).


Az ösztöndíj évente legfeljebb tizenöt fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege bruttó 50 ezer forint/fő.

A pályázás feltétele:
- Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
- A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 25. életév.
(A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.)
- A pályázatot benyújtó fiatal megelőző évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát.
- A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és nemzetközi versenyeken a korosztályának megfelelő 1-6. helyezés valamelyikét kell elérni.
- A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.
- Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más önkormányzati forrásból támogatást
nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid önéletrajz, az eddigi sportoló tevékenység bemutatása, iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, és támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat, diákigazolvány, TB kártya másolata) együtt lehet.


Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (old.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje: 2010. augusztus 27. (péntek) 12 óra.


A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztály munkatársainak (1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 30-as szoba Tel.: 372-34-83) személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). A borítékra kérjük, írják rá "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj".

Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Szociális, Lakás és Sport Bizottságának javaslata alapján, a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

A formailag hibás és hiányos pályázatokat a Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.

Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.


A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Budapest, 2010. június 10.

Molnár Gyula


A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő személy

 

LEGFRISSEBB
×