Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására

Pályázat többnapos gyermektáborok ellátással és eszközeik beszerzésével kapcsolatos költségek támogatására.

Beadási határidő: 2014-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2014. évre pályázatot ír ki 5 millió Ft keretösszegben, előfinanszírozással,
NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására


Pályázni lehet:
Több napos nyári vagy őszi táborok ellátással kapcsolatos étkezési kiadásainak, útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök és egyéb bérleti díjak támogatására, kézműves kellékek, kreatív eszközök beszerzésére.

Pályázhatnak:

Kerületi köznevelési intézmények (a KLIK fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, nem újbudai székhelyű, de bizonyítottan a kerület diákságáért dolgozó szervezetek.

Nem pályázhatnak: gazdasági társaságok (kivételt tesz ez alól a nonprofit gazdasági társaság).

Általános tudnivalók:
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázat beadásakor csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és az 35/2013.(VII.19.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elnyert támogatások esetén az elszámolásban csak olyan témájú számlákat lehet leadni, melyek a támogatási szerződésben rögzítésre kerültek.

A pályázati adatlaphoz civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok esetén csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, egyéb intézmények esetén az alapító okirat másolatát.
A támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékok, utalványok juttatása), az ellátással kapcsolatos étkeztetés nem számít reprezentációs célú kiadásnak.

Pályázni csak 2014. évben megvalósuló projektre lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)

A pályázati adatlapok letölthetőek ide kattintva.  

Információ: Regős Orsolya 3723-478
                 Nagy István     3811-343

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva vagy nyomtatott betűvel írva, egy helyen összetűzve kérjük leadni.A pályázat leadási határideje: 2014. április 15. (kedd)

A pályázat beadása csak postai úton!
Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.
Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás – táborok – 2014.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy    

LEGFRISSEBB
×