Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 20. szombat, Illés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű szociális célú civil szervezetek részére

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet budapesti, szociális célú civil szervezetek részére különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakás nélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatására.

Beadási határidő: 2012-03-07

Pályázatot kiíró: Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma

Pályázat leírása:

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma 2012-ben pályázatot hirdet
a fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű szociális célú civil szervezetek részére, az alábbi pályázati célok támogatására:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakás nélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása. Ezen belül:

1) Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére jogsegélyszolgálat működtetése
2) Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére készített tájékoztató honlap, vagy kiadvány elkészítésének a kiegészítő támogatása
3) Az e csoportok tagjaira irányuló előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését szolgáló rendezvények, nyilvános fórumok, illetve elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása
4) Az e csoportok tagjai által működtetett önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő csoportok működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása


Pályázni legfeljebb egy éves programokkal lehet. A benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét. A Kuratórium ennek megfelelő részletes támogatási szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.


A pályázatokra rendelkezésre álló teljes összeg 15 m Ft

Egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatási összeg maximum 400.000 Ft

A támogatási összeg folyósítása előfinanszírozással történik.


A támogatás jellege: vissza nem térítendőA pályázat benyújtásának feltétele: a korábbi támogatásokról a szakmai és pénzügyi beszámoló a Közalapítványhoz benyújtásra került. Egy civil szervezet egy pályázatot nyújthat be.
A pályázó nem nyújthat be támogatást olyan programra, mely korábban már részesült a Közalapítvány támogatásában.

Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely:

  • korábbi, lejárt határidejű pályázati támogatásával nem határidőre, vagy hiányosan számolt el,
  • az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően nem tölti ki a pályázati adatlapot,
  • lejárt határidejű köz- vagy köztartozásnak minősülő egyéb tartozása vanA pályázati dokumentáció:
a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. V. Bárczy I. út 1/3.) hétfőtől-csütörtökig 8 - 16,30 óráig vehető át, valamint a Budapest Portálról (www.budapest.hu / E-infószabadság, tájékoztatások, hirdetmények) letölthető.


A pályázatok beérkezésének határideje és helye:
A pályázatnak négy (egy eredeti, három másolat) példányban 2012. március 7-ig kell beérkeznie. Személyesen a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. V. Bárczy I. út 1/3.) lehet leadni, valamint ajánlott küldeményként lehet feladni a következő címre: Fővárosi Szociális Közalapítvány Fővárosi Önkormányzat 1052 Bp. V., Városház u. 9-11. A borítékon fel kell tüntetni "Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi pályázata". A legkésőbb március 7-én postára adott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekintjük. Hiánypótlásra nincs lehetőség, csak a hiánytalanul kitöltött és mellékletekkel felszerelt pályázatokat fogadunk el.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. március 28.


A pályázati adatlap innen tölthető le.


A pályázatokat a Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat eredménye a Kuratórium döntését követően 5 napon belül olvasható a www.budapest.hu portálon. A nyertes pályázókkal a Kuratórium támogatási szerződést köt. A támogatási összeg felhasználásának legkorábbi időpontja 2012. március 31. A támogatási összeggel a projekt futamidejétől függően, de legkésőbb 2013. április 30-ig kell elszámolni a támogatási szerződésben foglaltak szerint.


Minden pályázó értesítést kap a pályázatának elbírálásáról. A pályázatok elbírálását a Kuratórium nem indokolja. A Kuratórium döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.


További felvilágosítás kérhető a Fővárosi Szociális Közalapítvány titkárságán (+361 327-1102) vagy a +36 20 590-0538 telefonszámon.


Dr. Győri Péter
Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy