Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

Pályázat a július 1-től kialakításra kerülő 79. sorszámú praxis betöltésére

Az ellátandó terület Újbuda közigazgatási határán, a 79. sorszámú körzet, amely a Gazdagréti téren kerül elhelyezésre, és Sasad és környékét fogja ellátni.

Beadási határidő: 2008-05-10

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet

2008. július 1-től kialakításra kerülő 79. sorszámú praxis betöltésére.

Az újonnan kialakításra kerülő praxis lakosságszáma kevesebb, mint 1500 fő.

Az ellátandó terület Újbuda közigazgatási határán, a 79. sorszámú körzet, amely a Gazdagréti téren kerül elhelyezésre, és Sasad és környékét fogja ellátni. (Az utcajegyzék a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető;)

Pályázhat az az orvos, aki szakirányú egyetemi diplomával, képesítéssel, és a pályázatban va­lamint a jogszabályokban előírt alapfeltételekkel rendelkezik, továbbá a praxist vállalkozói formában akarja betölteni.

1) A pályázat alapfeltételei

a) Személyi feltételek:

- a pályázó orvos megfelelő szakképzettsége

- szakképzett asszisztens foglalkoztatásának vállalása

b) Jogszabályban rögzített alapfeltételek:

A pályázó megfelel a

- a 2000. évi II. törvény,

- a 18/2000.(11. 25.) Korm. rendelet,

- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, illetve

- a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet előírásainak,

- rendelkezik működtetési joggal, továbbá az ÁNTSZ részéről a működési engedély megadásának feltételeivel,

- biztosítja a rendelő takarítását, a veszélyes hulladék tárolását és elszállítá­sát, az ingatlan higiénéjét az ÁNTSZ előírásai szerint,

- büntetlen előéletű.

2) A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szempontok:

Ha a pályázó vállalja, hogy

- a rendelőt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően műszerekkel és eszközökkel felszereli és berendezi, és vállalja a berendezés és felszerelés felújítását és karbantartását

- az Újbuda Önkormányzata által elfogadott Egészségügyi Stratégiában megfogalmazottak megvalósításában történő részvételt.

- az alapellátásban dolgozó felnőtt háziorvosoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt és finanszírozott prevenciós feladatokon felüli, és az alapellátási szakma gyakorlójától elvártat meghaladó, elsődleges és másodlagos prevenciós felada­tok szervezését,

- Újbuda Önkormányzata és intézményei által szervezett Egészségnapokon és szűrőna­ pokon való részvételt, a praxis területén tevékenykedő házi gyermekorvossal való szoros munka-kapcsolat működtetését a praxis körzetében lakó, a 14-18 év közötti korosztály megismerése és zökkenőmentes átvétele érdekében.

3) Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

- aláírt adatlap,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- részletes szakmai önéletrajz,

- orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,

- a Közép-Magyarországi Regionális ANTSZ-től a működtetési jogra vonatkozó előzetes engedély,

- vállalkozói igazolvány, vagy a Cégbírósági bejegyzésről szóló igazolás,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a fent felsorolt, előnyt jelentő feltételek közül mit vállal.

4.) A kiíró kéri a pályázót vállalkozása gazdasági formájának és üzleti tervének bemuta­tására.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. május 10.

Helye: Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Molnár Gyula polgármester titkársága, 1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 5.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

További tájékoztatást kérni, és az utcajegyzéket megtekinteni, Dr. Gosztonyi Juditnál (telefon: +361 372 3414) lehet.

Molnár Gyula

polgármester

A pályázati kiírás itt is megtekinthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

Címkék: 
Fájlok: