Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 19. vasárnap, Ivó, Milán

Pályázati kiírás civil szervezetek részére

A pályázat beadási határideje: 2020. július 31. (péntek)

A pályázat beadási határideje: 2020. július 31. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2020. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással CIVIL SZERVEZETEK részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez

Pályázni lehet:

Civil szervezetek 2020. évi folyamatos működésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra. (Támogatási időszak 2020. január 1-2020. december 31.)

Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne) civil szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását segítik, illetve környezettudatos működésükkel jó például szolgálnak más szervezeteknek.

A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el:

http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere

Nem pályázhatnak: sportszervezetek

Általános tudnivalók:

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás: maximum 400.000 Ft

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.

A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • tiszteletdíj,
 • személyi jellegű kiadások és járulékai,
 • bérleti díj,
 • rezsiköltség,
 • dologi kiadások,
 • könyvelői díj, bankköltség,
 • hirdetmény,
 • rendezvényszervezés, szolgáltatás vásárlás,
 • honlap működtetési kiadások,
 • nyomdai előkészítés, nyomdaköltség,
 • technikai eszközök, bútorok beszerzése, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,
 • felújítási és karbantartási munkálatok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése,
 • környezetvédelmi programok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. A támogatás összege alkohol tartalmú ital vásárlására nem számolható el.

Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),

- a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a programtámogatások esetében a látogatottság mértékét, valamint több program esetében minden egyes program külön beszámolóját,

- a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

- a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

- a kifizetésekről szóló bankkivonatokat illetve kiadási pénztárbizonylatokat.

Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.

A pályázati adatlapok letölthetőek itt: Civil pályázati adatlap 2020 

Pályázattal kapcsolatos szakmai információ: Hubicsák-Gódor Ildikó 3723-469

Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
 • a pályázati adatlap formailag vagy tartalmilag hibás illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.

Pályázat benyújtása:

A pályázat során tehát az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap mellékleteit képező nyilatkozatok

- Gazdálkodó szervezetek esetén:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018. 01. 01-től a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

 • e-Papíron vagy
 • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Civil pályázat 2020.), kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel a pályázati dokumentumokat ne külön-külön belépésekkel.

Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.

Amennyiben a beküldéshez vagy az aláíráshoz technikai segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal az alábbi elérhetőségek egyikéhez:

email: info@smart11.ujbuda.hu

telefonszám: +3613724680

A pályázat beadási határideje: 2020. július 31. (péntek)

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.

Az elbírálással és az értesítéssel kapcsolatos információk:

A pályázatokról a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján a Polgármester, alapítványok esetében bizottsági javaslat után a Képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat a részfinanszírozás jogát fenntartja.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

A pályázatok várható elbírálása: 2020. szeptember 30.

A szerződéskötés várható ideje: 2020. október hónapban

Budapest, 2020. július 8.

                                                                                                 dr. László Imre

                                                                                                   polgármester