Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

Pályázatok

Pályázat címe:Nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatása

Megjelenés dátuma: 2005-11-10

Beadási határidő: 2006-09-01

Pályázatot kiíró: Önkormányzat

Felhívom az érintett személyek figyelmét, hogy 2005. október 1-jétől 2006. szeptember 30-ig nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatására jogosult,
a) aki a távhő-szolgáltatási díjat közvetlenül a távhő-szolgáltatónak fizeti,
b) aki a díjfizetés alapjául szolgáló ingatlanban tulajdonjoggal, bérleti joggal, használati joggal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik, és az ingatlanban életvitel-szerűen tartózkodik,
c) akinek háztartásában az együtt élő személyek nyugellátásának, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásának és egyéb jövedelmének együttes, egy főre jutó összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg
ca) egyszemélyes háztartás esetén a 74 100 forintot,
cb) többszemélyes háztartás esetén a 49 400 forintot.
A nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásra való jogosultsága megállapítására irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság szociális és egészségügyi osztályán (1117 Erőmű u. 8. Telefon: 372-3450), és a kihelyezett ügyfélszolgálatokon (Eleven Center, Albertfalva, Kelenvölgy) lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az utolsó havi nyugdíjszelvényt és távfűtési számlát.
A támogatás összege 2005. október 1-jétől 2006. március 31-ig 2000 Ft/hó, 2006. április 1-jétől szeptember 30-ig 1000 Ft/hó. A támogatás folyósítására első alkalommal 2005. december hó folyamán, visszamenőleges hatállyal is, a nyugellátást folyósító szerv részéről kerül sor.
A 2005. október 30-ig benyújtott kérelmekre október 1-jétől, az ezt követően benyújtott kérelmekre a benyújtást követő hónap első napjától kerül sor a támogatás folyósítására.
A kérelem benyújtására akkor is lehetőség nyílik, ha a jogosultsági feltételek év közben állnak be, ebben az esetben a támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól esedékes.
A jogosultsági feltételekben bekövetkezett változást, a jogosult, a változás bekövetkezését követő tizenöt napon belül, köteles a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni. Ebben az esetben a támogatás a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjáig esedékes.
A támogatásra való jogosultság feltételeit és a vele járó kötelezettségeket jelen Hirdetmény tartalmazza, arról külön értesítést a jogosultak nem kapnak.
A kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság év közbeni megszűnéséről az érintettek alakszerű határozatban, postai úton kapnak értesítést.
A hirdetményben foglalt tájékoztatás a nyugdíjasok távhő-szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Kormányrendelet rendelkezésein alapul.

Dr. Filipsz Andrea
jegyző

Pályázat célközönsége: Nyugdíjasok