Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Újbuda Önkormányzata 2009. évre pályázatot ír ki 34 millió Ft keretösszegben

Pályázhatnak: kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik.

Beadási határidő: 2009-05-08

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évre pályázatot ír ki 34 millió Ft keretösszegben, az alábbi témakörökben és célokra:

1. Táborozás

- nyári táborok útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök bérleti díjának csökkentésére

Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik. Egy intézmény több táborra is beadhat pályázatot. Kizáró ok, ha ugyanarra a táborra egyszerre nyújt be pályázatot az intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 9.000.000 Ft

2. Kulturális témakörben

- közművelődési és kulturális programokra;

- hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;

- évfordulók megünneplésére;

- művészeti alkotások létrehozására;

- kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére

Pályázhatnak:

Kerületi közoktatási intézmények, közművelődési intézmények a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek.

Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött vagy részükre működési támogatást nyújtott. Az Önkormányzat saját közművelődési intézményei önállóan nem adhatják be pályázatukat, azonban az adott intézményben működő civil szervezetekkel közösen pályázhatnak egy-egy programra.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 15.000.000 Ft

3. Egészségügyi és szociális célokra

- 2009. évre tervezett egészségügyi programokra (pl. különböző korosztályok számára szervezendő felvilágosító napok, a résztvevők számára ingyenes szűrővizsgálatok) terembérleti díjának, a propaganda költségeinek, a szűrővizsgálatokkor felhasznált egyszer használatos eszközök vásárlási költségeinek csökkentésére;

- a civil szervezetek által felnőtt csoportok számára szervezendő gyógy-utak, gyógyüdülések, rehabilitációt célzó üdülések utazási, szállásköltségek, belépődíjak csökkentésére;

Pályázhatnak:

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve azok, amelyekkel az Önkormányzat Támogatási szerződést, vagy ellátási szerződést kötött.

A pályázatokra fordítható keretösszeg:3.000.000 Ft

4. Környezetvédelmi témakörben

4.1.Civil szervezetek részére

- környezetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, (pl. a kerületben lévő lakóházak környékét szebbé, esztétikusabbá, élhetőbbé tevő feladatokra, a megindított környezetvédelmi programok folytatására)

Pályázhatnak:

XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 4.000.000 Ft

4.2.Önkormányzati fenntartású intézmények részére

- a nevelési évben (nem szünidőben) szervezendő erdei iskolák, erdei óvodák szervezésére azok útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának csökkentésére; gyermekközösségek, tanulócsoportok részére szervezett egészség és környezeti nevelési programokra, mint múzeumlátogatás, 1-1 napos kirándulás, nemzeti park látogatása; Környezeti, egészségnevelési témában versenyek, vetélkedők rendezésére; az egészséges életmód és a környezeti nevelés intézményen belüli tárgyi feltételeinek fejlesztésére, javítására (pl. óvodai, iskolai udvarokon tankertek létesítése, továbbfejlesztése, tanösvények kialakítása, egészséges és környezeti nevelés céljait szolgáló játékok, szemléltető eszközök beszerzése); olyan nevelési módszerek alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek beszerzésére, amelyek segítik a gyermekeknek a környezethez, az egészséges életmódhoz fűződő pozitív viszonyulását.

Pályázhatnak:

XI. kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények.

A pályázatokra fordítható keretösszeg: 3.000.000 Ft

Általános tudnivalók:

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célokat, ezek költségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.

A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles.

A pályázati adatlaphoz civil szervezetek esetén csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén az alapító okirat másolatát.

Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők.

Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével.

Pályázni csak 2009. évben megvalósuló projektre lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.) Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)

A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a old.ujbuda.hu internetes oldalról.

Információ: Gegesyné Regős Orsolya, +361 372-3478

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni.

A pályázat leadási ideje: 2009. május 8.

A pályázat leadási helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.) Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni. Pályáztatás 2009.

Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, és a nyertes pályázókkal Támogatási szerződést köt.

Budapest, 2009. április 2.

Molnár Gyula

polgármester

A pályázati adatlap innen tölthető le.

A táboroztatás pályázati adatlapja innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás