Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 21. vasárnap, Konrád

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki 30 millió Ft keretösszegben az alábbi célokra

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály

Beadási határidő: 2010-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évre pályázatot ír ki 30 millió Ft keretösszegben, az alábbi témakörökben és célokra:


1. Táborozás


Pályázni lehet:
nyári táborok útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök bérleti díjának csökkentésére


Pályázhatnak:
Kerületi közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik közoktatási, közművelődési intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő egyházak és intézményeik. Egy intézmény több táborra is beadhat pályázatot.


Kizáró ok, ha ugyanarra a táborra egyszerre nyújt be pályázatot az intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet.


A pályázatokra fordítható keretösszeg: 8.000.000 Ft

2. Erdei Iskola szervezésére


Pályázni lehet:
szorgalmi időben szervezett, kötött tematikájú erdei iskolán való részvételi díj csökkentése érdekében, szállás, utazási költség, fizetett programok, belépőjegyek támogatására


Pályázhatnak:
Kerületi közoktatási intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek, a kerületben működő más fenntartású közoktatási intézmények, vagy az intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek


Kizáró ok, ha ugyanarra az erdei iskolára egyszerre nyújt be pályázatot az intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet.


A pályázatokra fordítható keretösszeg: 2.000.000 Ft

3. Kulturális témakörben
- közművelődési és kulturális programokra;
- hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
- évfordulók megünneplésére;
- művészeti alkotások létrehozására;
- kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére


Pályázhatnak:
Kerületi közoktatási intézmények, közművelődési intézmények a XI. kerülethez kötődő (lakcím, telephely, megvalósítás helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek.


Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött vagy részükre működési támogatást nyújtott. Az Önkormányzat saját közművelődési intézményei önállóan nem adhatják be pályázatukat, azonban az adott intézményben működő civil szervezetekkel közösen pályázhatnak egy-egy programra.


A pályázatokra fordítható keretösszeg: 15.000.000 Ft

4. Egészségügyi és szociális célokra
- Egészségügyi cél: 2010. évre tervezett egészségügyi programokra (pl. különböző korosztályok számára szervezendő felvilágosító napok, a résztvevők számára ingyenes szűrővizsgálatok stb.) többek között a programok terembérleti díjának, a programok propaganda költségeinek, valamint a szűrővizsgálatokkor használt eszközök vásárlási költségeinek támogatására;


- Szociális cél: civil szervezetek által felnőtt csoportok számára szervezendő gyógy-utak, gyógyüdülések, rehabilitációt célzó üdülések utazási, szállásköltségek, belépődíjainak csökkentésére, egyéb karitatív célokra;


Pályázhatnak:
XI. kerületi székhellyel működő civil szervezetek, kivéve azok, amelyekkel az Önkormányzat támogatási szerződést, vagy ellátási szerződést kötött.


A pályázatokra fordítható keretösszeg: 5.000.000 Ft

Általános tudnivalók:
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.


A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles.


A pályázati adatlaphoz új, eddig nem pályázott civil szervezetek esetében csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén az alapító okirat másolatát.


Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. Pályázni csak 2010. évben megvalósuló projektre lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)
Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)


A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a old.ujbuda.hu internetes oldalról.


Információ: Gegesyné Regős Orsolya, tel.:+361 372-3478

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni.

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.)
Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni. Pályáztatás 2010.


Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, és a nyertes pályázókkal Támogatási szerződést köt.

A pályázat leadási határideje: 2010. április 15.

Budapest, 2010. március 1.


Molnár Gyula
polgármester

A pályázati adatlap kulturális, egészségügyi és szociális célokra innen tölthető le.

A pályázati adatlap táborozásra és erdei táborok támogatására innen tölthető le.

A pályázati adatlap több tábor esetén innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy