Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki CIVIL SZERVEZETEK részére MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK segítéséhez

Pályázat civil szervezetek számára működési és fejlesztési kiadásokra.

Beadási határidő: 2014-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2014. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással
CIVIL SZERVEZETEK részére
MŰKÖDÉSÜK és FEJLESZTÉSÜK
segítéséhez


Pályázni  lehet:
Civil szervezetek 2014. évi folyamatos működésével és fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra (rezsi költségek, bérleti díjak, tiszteletdíjak, dologi kiadások, kis vagy nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, propaganda költségek stb.)

Pályázhatnak:
A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely) civil szervezetek. Előnyben részesülnek azok a civil szervezetek, amelyek működésükkel, programjaikkal az esélyegyenlőség megvalósítását segítik.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött vagy részükre egyéb szerződés keretében működési támogatást nyújt.

Általános tudnivalók:

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázat beadásakor csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is.
A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és az 35/2013.(VII.19.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak olyan és abban az intervallumban keltezett számlákat lehet leadni, melyeket a támogatási szerződésben előzetesen rögzítettek.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést.

A 35/2013.(VII.19.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)

A pályázati adatlapok letölthetőek ide kattintva.  


Információ: Regős Orsolya 3723-478
                 Gódor Ildikó    3723-469

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva vagy nyomtatott betűvel írva, egy helyen összetűzve kérjük leadni.

A pályázat leadási határideje: 2014. április 15. (kedd)

A pályázat beadása csak postai úton!
Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.
Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás – civil szervezetek – 2014.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy    

LEGFRISSEBB
×