Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2010. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

 

Szeptember 16.


A Kelenvölgyi Közösségi Ház igazgatói pályázatának kiírása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester 
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


A 2010. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról       
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


Intézményvezetői pályázatok kiírása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Pályázat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hoz-zájárulás igénylésére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


A Móricz Zsigmond körtéri „Gomba" épületének hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság


„Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" adományozása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


Közmeghallgatás összehívása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


Javaslat díszpolgári cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: dr. Balás Piri László a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

 


Október 21.


A területi és intézményi védőnői ellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester


Előzetes kötelezettségvállalások a 2011. évi költségvetés terhére 
Előterjesztő: Polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Pro Urbe Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője" cím adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda szolgálatáért" cím adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda gyermekeiért" cím adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa" cím adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" cím adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Újbuda sportjáért" életmű díj adományozására
Előterjesztő: Polgármester


Felterjesztések az oktatási miniszter által adományozható kitüntetésekre
Előterjesztő: Polgármester

 


November 18.


A 2010. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Polgármester


Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester


Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója   
Előterjesztő: Polgármester


Az állattartásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Újbuda Önkormányzatának 2011. évi Belső Ellenőrzési Munkaterve
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok megha-tározására 
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Döntés a Zsombolyai Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségéről és könyv-vizsgálójáról 
Előterjesztő: Polgármester


Döntés az Újbuda 11 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójáról Előterjesztő: Polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Polgármester

 

 

December 16.


A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: Polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Polgármester


Javaslat „Pro Cultura Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Polgármester
 
Konkrét határidő nélküli előterjesztések


Az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester


A 2010. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos feladatok
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Javaslat a Polgármester 2010. II. félévi céljutalmára 
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet mó-dosításai (kerületi szabályozási tervek):


1. Egyetemi negyed kerületi szabályozási terve

2. Kelenföld – Tárnok vasútvonal XI. kerületi szakaszának kerületi szabályozási terve

3. Muskétás u. – Hosszúréti patak – 243/2 hrsz. – 256/5 hrsz. – vasútvonal által határolt terület (egykori Vasvári laktanya) kerületi szabályozási terve

4. Albertfalva központ kerületi szabályozási terve

5. Budafoki út – Hengermalom út – Szerémi út – Barázda u. által határolt terület kerü-leti szabályozási terve (volt Kábel Művek, Velezda Park)

6. Fehérvári út – Barázda u. – Szerémi út – Galvani út által határolt terület kerületi sza-bályozási terve (volt VSZM)

7. Szerémi út – Hauszmann A. u. – Budafoki út – Hengermalom út által határolt terület kerületi szabályozási terve (volt Goldberger gyár)

8. Fehérvári út - Zsombor u. - Albert u. - Csurgói út által határolt terület kerületi szabá-lyozási terve (Hotel Ventura)

9. Fehérvári út - Prielle K. u. - Sopron u. - Hauszmann A. u. által határolt terület kerü-leti szabályozási terve (BHG)

10. Dayka G. u. - Maderspach u. - Rahó u. - névtelen utca által határolt terület kerületi szabályozási terve

 

11. Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási terve (Albertfalvai piac)

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester 
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

LEGFRISSEBB
×