Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

 

Január 20.


A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Jogi Bizottság


Javaslat a 2011. évi forrásmegosztásra (Fővárosi Önkormányzat rendelettervezetének véleményezése)
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


A közoktatási törvény módosításából eredő döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendsze-rének 2010. évi ellenőrzéséről szóló ÁSZ jelentés megtárgyalása, intézkedési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Dél-budai keserűvíz telepek hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Új menedékház létrehozása az utcai hajléktalanság csökkentésére és a kerületi hajléktalankérdés emberi kezelésére
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi bizottság


A Környezetvédelmi Alap bevételi oldalának és a felhasználásának valamint éves célkeretének pontosítása
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Beszámoló az Újbuda 60+ Programról és a Q-Ageing EU-s projektről, valamint a 2011. évre tervezett programok önkormányzati finanszírozásáról
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 


Február 17.


A 2010. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


A rászorult személyek támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Jogi Bizottság, Pénzügyi Bizottság


Pedagógiai programok módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság


Panelfelújítással egybekötött emeletráépítési mintaprojekt támogatása a 4 eme-letes panelházak esetében
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


A gyűjtőszigetes rendszer kiváltására is alkalmas házhoz menő szelektív hulla-dékgyűjtés elterjedésének felgyorsítása
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok


Beszámoló a „KMOP-2009-5.2.2/B" kódszámmal jelölt „Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztése" című eu-rópai uniós újbudai pályázatról
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság, Gazdasági Bizottság


Móricz Zsigmond körtér kialakításának jelenlegi állása, javaslat a fejlesztési elképzelések ütemezési időrendjére, beleértve a „Gomba" hasznosítását is
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Javaslat kidolgozása éjszakai, hétvégi gyermekorvosi ügyelet újbudai megte-remtésére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Pro Urbe Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Pro Communitate Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Újbuda kiváló sportolója, kiváló edzője" elismerő cím adományozá-sára
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

 

 

Március 17.


A háziorvosi és fogorvosi ellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Jogi Bizottság


A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Az Őrmezei Közösségi Ház igazgatói pályázatának kiírása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


2011. évi közművelődési megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság, Jogi Bizottság


Újbuda Önkormányzata nevelési-oktatási koncepciója és közoktatási intézke-dési tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási Bizottság


Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználása és a 2011. évi Intézkedési Terv
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Kötelezettségvállalás az energiatakarékos lakásfelújítások állandó szakmai és anyagi támogatására, a finanszírozási lehetőségek vizsgálatával
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


A biztonságosabb környezetbarát (gyalogos, kerékpáros, tömeg-) közlekedés feltételeinek megteremtése, kötelezettségvállalás egyes problémák kiküszöbölé-sére
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Javaslat a laborszolgáltatás Fehérvári úti Rendelőintézeten kívül egyéb hely-színen történő megvalósítására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat a kerületen belüli éjszakai gyógyszertári ügyelet megoldására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Beszámoló a BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság és a Dél-budai Tűzoltási Mentési Parancsnokság 2010. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Beszámoló az ÚJBUDA Közterület-felügyelet 2010. évben végzett tevékenysé-géről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Április 21.


A Gazdagrét - Csíkihegyek Általános Iskola és a Weiner Leó Zeneiskola és Ze-neművészeti Szakközépiskola igazgatói pályázatának elbírálása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság


Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Jogi Bizottság


A képviselő-testület 206/2010./XI.ÖK/IX.16/ számú határozata alapján ké-szített átfogó vizsgálat eredményének  ismertetése, és az abból eredő feladatok meghatározása a nevelési-oktatási rendszer vonatkozásában.
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Tárgyalja: Oktatási Bizottság


A Belső Ellenőrzés 2010. évi összefoglaló jelentése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Bölcsődei férőhelyek növelése, a régi bölcsődék visszavétele, a bölcsődei jelent-kezés folyamatának áttekintése/automatizálása
Előterjesztő: dr. Bajomi Iván képviselő
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság


Intézményi szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése és papírcsökkentési intézke-dések az Önkormányzat intézményeinél
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok


A Gyógyír XI Nonprofit Kft. tevékenységének áttekintése, különös tekintettel az egyes részlegek túl hosszú várólistájára
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Május 19.


A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Az önkormányzati tulajdonban álló lakások lakbéréről, a külön szolgáltatások díjáról, és a lakbértámogatásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Jogi Bizottság


Újbuda Önkormányzata 2010. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


Hosszú távú üzemeltetési koncepció kidolgozása a Feneketlen-tó és a Parkszín-pad önkormányzati tulajdonba vételére és hasznosítására
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Kulturális Bizottság


Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester


Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi közhasz-nú tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


 
Június 16.

 

Az Őrmezei Közösségi Ház igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Javaslat a Polgármester 2011. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
 

Alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottságok


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Pro Medicina Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

 

 

Konkrét határidő nélküli előterjesztések


Az önkormányzati bérlakásállomány növelésének és rentábilissá tételének lehetőségei
- a kerületi albérletek SZJA mentes kiadása az Önkormányzaton keresztül
- a devizahitelesek megsegítése a lakások önkormányzati tulajdonba vételével Előterjesztő: dr. Bajomi Iván képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság


"Újbudáért Vállalkozó" program kidolgozása a boltok előtti területek örökbe-fogadására és az ehhez kapcsolódó kedvezményekre
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Az Önkormányzat, mint munkaadó
a) közmunka-program: javaslat új, rentábilis önkormányzati munkahelyek létrehozása a kerületben keletkező e-hulladékok bontására
b) nő- és anyabarát foglalkoztatási politika (részmunkaidő, távmunka stb.)
Előterjesztő: dr. Bajomi Iván képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság


Budapest XI., Budaörsi út – Rahó u. – Maderspach u. – Dayka G. u. – Harasztos u. – Homonna u. által határolt terület Kerületi szabályozási tervének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításai (kerületi szabályozási tervek):

1. Kelenföld – Tárnok vasútvonal XI. kerületi szakaszának kerületi szabá-lyozási terve
2. Fehérvári út – Barázda u. – Szerémi út – Galvani út által határolt terület kerületi szabályozási terve (volt VSZM)
3. Szerémi út – Hauszmann A. u. – Budafoki út – Hengermalom út által ha-tárolt terület (volt Goldberger gyár) kerületi szabályozási terve
4. Andor u. – Borszéki u. – Thán K. u. által határolt terület kerületi szabá-lyozási terve
5. Fehérvári út - Zsombor u. - Albert u. - Csurgói u. által határolt terület (Hotel Ventura tömb) kerületi szabályozási terve
6. Fehérvári út - Prielle K. u. - Sopron u. - Hauszmann A. u. által határolt terület (BHG tömb) kerületi szabályozási terve
7. Dayka G. u. - Maderspach u. - Rahó u. - névtelen utca által határolt terü-let kerületi szabályozási terve
8. Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület (Albertfalvai piac) kerületi szabályozási terve

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 

LEGFRISSEBB
×