Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 7. kedd, Tódor, Rómeó

Előterjesztések és meghívó (2005.09.15.)

Előterjesztések és meghívó (2005.09.15.)

A Képviselő-testület 2005. szeptember 15-i ülésének napirendje

 


                Zárt ülés:

 

1./ Budapest XI., Zsombolyai u. 5 sz. alatti irodaépület felújításának pótlólagos költségei, ennek finanszírozási kérdései, bérleti szerződés módosítás
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

2./ Ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlása
Előterjesztő: Wieszt János a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

3./ Önkormányzati társaságokkal kapcsolatos döntések

 

 a) Út XI. Kft. magántulajdonú üzletrészeinek megvásárlása
Előterjesztő: Wieszt János a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

 b) Felügyelő bizottsági tagcsere
Előterjesztő: dr. Balás Piri László képviselő

 

 

4./ A Hadik Kávéház megvalósulása, a Hadik - Kávéház Kft. értékesítése
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

 

                Nyilvános ülés:

 

5./ A 2005. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

6./ Beszámoló a 2005. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

7./ A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

8./ Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

 a) Budapest XI., Andor u. - Egér út – Hajtány sor által határolt terület kerületi szabályozási terve

 b) Budapest XI., Tétényi út és környéke területére vonatkozó szabályozás módosítása

 

 

9./ A XI. kerület közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

 

10./ Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

 

11./ A díszpolgárrá választásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

 

12./ Az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

 

13./ Budapest XI., Budaörsi út - Felsőhatár út térsége belterületbe vonási és keretövezet-módosítási hatástanulmánya
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

14./ Előzetes kötelezettségvállalások a 2006. évi közbeszerzések miatt
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

15./ Az Önkormányzat könyvvizsgálójának megbízása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

16./ Pályázat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

 

17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

 

18./ A Kelenvölgyi Közösségi Ház intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Balázs Gyula László alpolgármester

 

19./ Közmeghallgatás összehívása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

20./ A Mosolygó Kórház Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

 

21./ Dél-Budakörnyéki Településfejlesztési Társulás megszűnése
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

22./ A műfüves labdarúgópálya létesítéséről hozott döntés módosítása
Előterjesztő: Balázs Gyula László alpolgármester

 

23./ Megbízási szerződés megkötése felnőtt háziorvosi praxis folytatására
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós az Egészségügyi Bizottság elnöke

 

24./ Sajtóetikai Ideiglenes Bizottság működésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

25./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

26./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

 

 

                Zárt ülés:

 

27./ Szociális hatáskörben hozott hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Kis József a Szociális és Lakás Bizottság elnöke

 

28./ Javaslat díszpolgári cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

29./ Javaslat „Pro Architectura Budapest XI. kerület” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Budai Miklós a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnöke

 

30./ Lakások értékesítése
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

 

31./ Közterületek tartós bérbeadása
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

 

32./ Feneketlen tavi tenisztelep ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester