Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Előterjesztések és meghívó (2007.09.20.)

Előterjesztések és meghívó (2007.09.20.)

Tartalom 

Meghívó

  

NYILVÁNOS ÜLÉS


Tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat-módosításokról


Tájékoztató az önkormányzatokat érintő jogszabályi változásokról


 

1. A 2007. évi költségvetési rendelet V-VI. havi módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

3. A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

4. Budapest XI., Hunyadi J. u. 43584/5 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

5. A Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

6. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

7. Rendeletalkotás a helyi közműépítésekről

Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

8. Rendeletalkotás a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről

Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

9. A 313/2007./XI.ÖK/VI.21./ sz. határozat módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

10. A VICUS XI. Közalapítványban felügyelő bizottsági tag megválasztása

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

11 Gazdasági társaságokkal összefüggő döntések

  • 11/a. A Média 11. Kft. könyvvizsgálójának megbízása 

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

12. Pályázat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

14. A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola szakmai minősítési eljárása iránti kérelem

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

15. Közoktatási intézmények maximális férőhelyszámának meghatározása

Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

16. Pályázatok benyújtásának támogatása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

17. Pályázat kiírása az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

18. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

19. Javaslat az Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj adományozására

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

20. Közmeghallgatás összehívása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

21. Beiskolázási és tanévkezdési támogatás

Előterjesztő: Jankó István család- és idősügyi tanácsnok

22. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

23. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×