Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal (2010.05.20.)

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal (2010.05.20.)

Tartalom 

Megtárgyalt napirend


NYILVÁNOS ÜLÉS-. Interpelláció - Kamaraerdei kistelkesek kártalanítása
Előterjesztő: dr. Kupper András képviselő Molnár Gyula polgármesterhez

-. Interpelláció - Fontosak-e számunkra a kerületi hősök?
Előterjesztő: dr. Schneller Domonkos képviselő Molnár Gyula polgármesterhez

-. Interpelláció - Gellérthegyi pihenő padok
Előterjesztő: Szabó András képviselő Molnár Gyula polgármesterhez

-. Interpelláció - Óvodai nevelési alapprogram
Előterjesztő: Szabó András képviselő Molnár Gyula polgármesterhez

-. Interpelláció - Ludas Matyi három
Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő Molnár Gyula polgármesterhez

-. Interpelláció - a Vagyongazdálkodási Bizottság elnökéhez
Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő Wieszt János, a Vagyongazdálkodási Bizottság elnökéhez

7. Az Albertfalvi Közösségi Ház igazgatói állására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

8. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. április 15-ig
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester9/a. Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

9/b. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

10. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

11. Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

12. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

    • 12/a Budapest XI., Galvani út - Szerémi út - Barázda u. - Budafoki út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

12/b Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és környezete I. és II. ütem kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás


12/c Budapest XI. kerület, Méhész u. - Patvar u. - Putnok u. - Kővirág sor által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

12/d Budapest XI. kerület, BAH csomóponti üzemanyagtöltő állomás területének kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

 

12/e Budapest XI. kerület, Felsőhatár út - Kakukkhegyi erdősor - Kakukkhegyi út - Irhás árok - Gazdagréti út - Nagyida u. - Törökbálinti út - Rupphegyi út - belterületi határvonal által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó szabályozás módosítása

12/f Budapest XI. kerület, Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítás

13. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Budaörsi út - Bajmóci utca - Holdvilág utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása visszavonása
Előterjesztő: dr. Surányi Ilona képviselő

14. Felhatalmazás a Budapest XI., Fehérvári út - Váli utca - Bercsényi u. - Október huszonharmadika utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez kapcsolódó településrendezési szerződés módosítására 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

15. A Belső Ellenőrzés 2009. évi összefoglaló jelentése 
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

16. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2009. évi felhasználásáról és döntés a Környezetvédelmi Alap szabadon felhasználható pénzeszközeiről
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

17. Újbuda 2009. évi szociális és gyermekvédelmi évkönyve
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

18. Javaslat művészeti ösztöndíjak adományozására
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

19. Felhatalmazás Újbuda Önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja jóváhagyására

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

20/a. Újbuda Önkormányzatának sportkoncepciója
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

20/b. Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól, a helyi testnevelési és sportfeladatok támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

21. A Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnáziumban két tannyelvű oktatás bevezetése
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

22. A József Attila Gimnázium pedagógia programjának módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

23. Óvodák helyi nevelési programjának módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

24. Gazdagréti Szivárvány Óvoda vezetője magasabb vezetői megbízásának visszavonása, új vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

25/a. Alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

25/b. Az Intézményfenntartó Társulás alapdokumentumainak módosítása 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

27. Névtelen közterületek, magánutak elnevezése, közterület átnevezése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

30/a. Alapítványok támogatása (sürgősségi előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

30/b. A Csonka János Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

 

33/b. 60 KWh-os 60 KWh-os napelemes mini erőmű telepítése a Bocskai út 39-41. számú önkormányzati épületre, és az ezzel kapcsolatos finanszírozás (sürgősségi előterjesztés)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

36. Partnervárosi kapcsolat létesítése a bulgáriai Rusze városával
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

37. Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2009. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

38. "Újbuda Kulturális Városközpont Integrált Városfejlesztési Program" című pályázattal kapcsolatos hatáskör átruházás (sürgősségi előterjesztés)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

39. Döntés a Mezőkövesd utcai közterület bérbeadásával kapcsolatban (sürgősségi előterjesztés)

40. Javaslat vis maior keret létrehozására (sürgősségi előterjesztés)

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×