Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.06.23.)

Megtárgyalt napirend és kiegészítő (ülésen kiosztott) anyagok (2011.06.23.)

Tartalom 

Megtárgyalt napirend


NYILVÁNOS ÜLÉS

Interpelláció - Jankó István képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez 

Interpelláció - Vécsei Éva képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez 

Interpelláció - Budai Miklós képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez 


Interpelláció - Csernus László képviselő dr. Hoffmann Tamás polgármesterhez 


 

1. Újbuda Közterület-felügyelet vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3/a. Óvodai férőhelyek bővítése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

3/b. A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4/a. Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának törvényességi észrevétele az építmény- és telekadóról szóló rendeletre
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

4b. Budapest Főváros Kormányhivatala főigazgatójának törvényességi észrevétele és az üzletek működési rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5. A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

6. Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

7. Kerületi Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználási tervének módosítása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

9. Alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

10. Az önállóan működő költségvetési szervek és a GAMESZ között a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

11. Közoktatási intézmények feladatellátásával kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

12. Az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

13. Közoktatási intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

14. Javaslat a Polgármester 2011. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke

15. Hajléktalanellátás Újbudán
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

16. Az Újbudai Idősek Háza részére letéti számla létrehozásának engedélyezése
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

17. Együttműködés a Nem Adom Fel Alapítvánnyal 
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

18. Közszolgáltatási szerződés módosítása a MU Színház Egyesülettel
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

19. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester

20. Csatlakozás a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

22. A Hauszmann A. utcai sporttelep adásvételi szerződésének módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

23. A Móricz Zsigmond körtér és a belső Fehérvári út térségének felszíni rendezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

24. Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó képviselő

25. A Móricz Zsigmond körtér újrafelosztását tárgyaló fővárosi előterjesztés támogatása
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok

26. A központi költségvetésből származó támogatások, hozzájárulások 2009. évi elszámolásának felülvizsgálata tárgyban a Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági eljárás során teendő intézkedések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

27. Budapest XI., Nagyszeben tér 3. szám alatti 1918/38 hrsz.-ú ingatlan rendezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

28. Országzászlók felállítása a Budapest XI. kerület, Goldmann György tér - Petőfi híd budai hídfőjének lehajtói által határolt területen 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

29. Budapest XI., Mezőkövesd utcában sportpályák kialakítása és hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

30. A Budapest XI., Aga u. 10. sz. alatti ingatlan bérbeadása
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester

31. Hallgatói ötletpályázat kiírása a Feneketlen-tó parkjának - kiemelten a Parkszínpad - hasznosítására
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×