Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

ÚJBUDA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

ÚJBUDA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

ÚJBUDA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

 


Szeptember 20.


A 2007. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Beszámoló a 2007. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról       
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolatbontási tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság, Városgazdálkodási Bizottság, Jogi Bizottság


A lakossági hozzájárulású közműépítés támogatásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság, Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, Jogi Bizottság


Pályázat a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Közmeghallgatás összehívása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Javaslat díszpolgári cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat "Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: dr. Balás Piri László a Városgazdálkodási Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

 


Október 18.


Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság, Jogi Bizottság


Önkormányzati létesítményeknek (csatorna, víz, közvilágítás) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába történő térítésmentes átadása 
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság, Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Pedagógiai programok módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Javaslat "Pro Urbe Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat "Újbuda kiváló intézményvezetője" cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság, Kulturális Bizottság, Szociális és Lakás Bizottság, Egészségügyi Bizottság


Javaslat "Újbuda szolgálatáért" cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság, Szociális és Lakás Bizottság, Egészségügyi Bizottság


Javaslat "Újbuda gyermekeiért" cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság, Kulturális Bizottság, Szociális és Lakás Bizottság, Egészségügyi Bizottság


Javaslat "Újbuda mesterpedagógusa" cím adományozására
Előterjesztő: Görög András az Oktatási és Informatikai Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Javaslat "Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" cím adományozására
Előterjesztő: Wieszt János a Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság


Felterjesztések az oktatási miniszter által adományozható kitüntetésekre
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 


November 15.


A 2007. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Beszámoló a 2007. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: minden állandó bizottság


Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója   
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
                        Jogi Bizottság


Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


Nevelési-oktatási intézmények vezetői pályázatainak kiírása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Újbuda Önkormányzatának 2008. évi Belső Ellenőrzési Munkaterve
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság

 


December 20.


A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok meghatározására
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Javaslat a Képviselő-testület 2008. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Döntés az Újbuda Prizma Kht. ügyvezető igazgatójának megbízásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Döntés a MÉDIA 11. Kft. ügyvezető igazgatójának megbízásáról 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Javaslat a Polgármester 2007. II. félévi céljutalmára 
Előterjesztő: Krausz Csaba a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Javaslat "Pro Cultura Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Szesztay András a Kulturális Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság

 


Konkrét határidő nélküli előterjesztések


Előzetes kötelezettségvállalások a 2008. évi költségvetés terhére 
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Kerületi szabályozási tervek:

1. Hunyadi J. út - Házgyári u. - Duna folyam által határolt terület kerületi szabályozási terve (Jégcsarnok)
2. Budafoki út - Október huszonharmadika u. - Bercsényi u. - Karinthy F. u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (MOL tömb)
3. Dayka G. u. - Maderspach u. - Rahó u. - névtelen utca által határolt terület kerületi szabályozási terve
4. Lágymányosi híd lehajtó melletti terület kerületi szabályozási terve
5. Október huszonharmadika u. - Fehérvári út - Váli u. - Bercsényi u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (Skála tömb)
6. Arany Dániel tér - Segner u. - Tomaj u. - Bodola u. által határolt terület kerületi szabályozási terve

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

LEGFRISSEBB
×