Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 17. szerda, Jácint

Újbudai Szociális Szolgálat

Szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátást nyújtó intézmények

a) Étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzorendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens személyek nappali ellátása (Idősek klubja)


Újbudai Szociális Szolgálat

Címe: 1119 Budapest, Keveháza u. 6.
Telefon/faxszáma: +361 203-1327
E-mail: info@uszosz.ujbuda.hu
Megközelíthető: 103, 114, 214, 213, valamint 173-as buszokkal, 49-es villamossal

A település szerkezetéhez igazodva öt helyszínen lehet elérni szolgáltatásaikat. Az igénybevételi kérelem az intézmény vezetőjénél nyújtható be telefonon vagy személyesen, illetve e-mailben is kérhető formanyomtatvány. Felvilágosítást kaphat az érdeklődő valamennyi helyszínen. Szolgáltatásaik igénybevételét Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.)XI.ÖK sz. rendelete határozza meg.

A település szerkezetéhez igazodva öt helyszínen lehet elérni szolgáltatásaikat:

étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

idősek és demens személyek nappali ellátása (idősek klubja)

Az igénybevételi kérelem az intézmény vezetőjénél nyújtható be telefonon vagy személyesen, illetve e mailben is kérhető formanyomtatvány. Felvilágosítást kaphat az érdeklődő valamennyi helyszínen.

Szolgáltatásaik igénybevételét Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014.(V.28.)XI.ÖK sz. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg.


Szolgáltatások városrészek szerint:

Újbudai Szociális Szolgálat - székhely
Cím: 1119 Budapest, Keveháza u. 6.
Megközelíthető: 103, 114, 214, 213, valamint 173-as buszokkal, 49-es villamossal
Szolgáltatások:
szociális étkeztetés – helyben fogyasztással, nappali ellátás idősek és demens személyek számára – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
Tel.: +361 203-1327, 203-1469, 481-0505
E-mail: kevehaza.idosklub@uszosz.ujbuda.hu

Szolgáltatások: házi segítségnyújtás – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.: +361 788-5148
E-mail: kevehaza.hsny@uszosz.ujbuda.hu

Szolgáltatások: támogató szolgálat – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.: +361 788-4215
E-mail: tamogato@uszosz.ujbuda.hu

Szolgáltatások: szociális étkeztetés szervezése – az egész kerületre vonatkozóan szervezi a helyben fogyasztott, a különböző helyszínekről elvitt és a szállítással történő étkeztetést. Szociális állapotfelmérést követően történik meg a szolgáltatás nyújtása
Tel.: +361 481-05-05
E-mail: etkeztetes@uszosz.ujbuda.hu


Albertfalva telephely
Cím: 1116 Budapest, Kisújszállás u. 10.
Megközelíthető: 114, 214, 213, 7-es busz, 47, 18, 41-es villamos

Szolgáltatások: szociális étkeztetés – helyben fogyasztással, nappali ellátás idősek és demens személyek számára – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
Tel.: +361 789-2951
E-mail: albertfalva.idosklub@uszosz.ujbuda.hu


Szentimreváros telephely
Cím:
1113 Budapest, Bocskai út 43-45. VI. lépcsőház
Megközelíthető: 212, 153, 250-es autóbuszokkal, 61-es villamossal

Szolgáltatások: szociális étkeztetés – helyben fogyasztással, nappali ellátás idősek és demens személyek számára – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
Tel.: +361 789-3022
E-mail: szentimre.idosklub@uszosz.ujbuda.hu


Gazdagrét telephely
Cím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.
Megközelíthető: 8, 153, 139, 239-es buszokkal

Szolgáltatások: szociális étkeztetés – helyben fogyasztással, nappali ellátás idősek és demens személyek számára – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges
Tel.: +361 786-6084, +361 786-6530
E-mail: gazdagret.idosklub@uszosz.ujbuda.hu,gazdagret.hsny@uszosz.ujbuda.hu


Kenderes telephely
Cím:
1116 Budapest, Kenderes u. 4.
Megközelíthető: 114, 214, 213, 7-es busz, 47, 18, 41-es villamos

Szolgáltatások: szociális étkeztetés – helyben fogyasztással, nappali ellátás idősek és demens személyek számára – napközbeni tartózkodás és szociális segítségnyújtás igénybevétele lehetséges jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – bejelentkezés, információnyújtás, egyeztetés a lakáson történő gondozással és segítő tevékenységgel kapcsolatban
Tel.: +361 789-2055, +361 786-5472
E-mail: kenderes.idosklub@uszosz.ujbuda.hu, kenderes.hsny@uszosz.ujbuda.hu, jelzo@uszosz.ujbuda.hu

Kelenföld-városközpont - szolgáltatóhely
Cím: 1116 Budapest, Mérnök u. 40.
Megközelíthető: 103, 114, 214, 213, valamint 173-as buszokkal, 47, 41, 18-as villamossal

Szolgáltatások: szociális étkeztetés – helyben fogyasztással és elvitellel
Telefon: +361 787-6768
E-mail: szoc.konyha@uszosz.ujbuda.hu


b) Nappali ellátás fogyatékos személyek részére


Újbudai
Habilitációs Központ
Címe: 1118 Budapest, Ménesi út 16.
Telefonszáma: +361 385-8531
Faxszáma: +361 365-1251
E-mail: szita.judit@habilitacio.ujbuda.hu

Szolgáltatás: nappali ellátás fogyatékos személyek részére

Megközelíthető: 6-os, 18-as, 19-es, 41-es, 47-es, 49-es és 61-es villamossal, 7-es, 173-as, 27-es, 33-as, 40-es és 153-as autóbusszal a Móricz Zsigmond körtérig
Férőhely: 24 főc) Családsegítés és gyermekjóléti központ


Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Címe: 1117 Budapest, Bogdánfy Ödön u. 7/d.
Telefonszáma: +361 688-6990

Faxszáma: +361 688-6989
E-mail: hszk@hszk.ujbuda.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig

Szolgáltatások: családsegítés és gyermekjóléti központ

Megközelíthető: 4-es villamossal, 33-as, 212-es, 103-as és 86-os autóbusszal

Családsegítő szolgálat által nyújtott szolgáltatások:

 • aktív korú munkanélküliekkel kapcsolatos feladatok (2015.március 1-jéig rendszeres szociális segélyben részesülőkkel kötelező együttműködés, beilleszkedést elősegítő program kidolgozása)
 • Álláskeresők Teaháza (Terápiás célú csoportfoglalkozás 2008 óta folyamatosan működik. Célja a munkavállalással kapcsolatos tapasztalatok megosztása egymással, mentális segítségnyújtás, a munka világába való visszakerülés előmozdítása, számítógép/ internet használata, önéletrajzok/motivációs levelek megfogalmazása stb.)
 • adósságkezelési tanácsadó szolgáltatás (Hálózat és VICUS XI. Közalapítványi hátralék kiegyenlítő és egyéb támogatások igénylése, adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek előkészítése, továbbítása.)
 • környezettanulmányok készítése a fenntartó, valamint a társintézmények, hatóságok felkérése alapján
 • adományok közvetítése a rászoruló személyeknek/családoknak
 • Védett Otthonok Közösségét Segítő (VOKS) program ellátása (A hulladékot felhalmozó személyekkel kapcsolatos felkérések, lakossági bejelentések kivizsgálása feltárása, az érintett személyeknek, lakóközösségeknek segítségnyújtás, tájékoztatás.)
 • a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számára közérdekű önkéntes munka közvetítése, fogadó szervezetek felkutatása, információnyújtás stb.
 • Esélyegyenlőségi Programban való részvétel (Akciótervben meghatározott feladatok végrehajtása – Egyszülős Klub szervezése)

Gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatások:

 • utcai szociális munka
 • gyermekek és különélő szüleik kapcsolattartásának támogatása
 • kórházi szociális munka
 • telefonos krízis ügyelet működtetése
 • gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás)
 • Esélyegyenlőségi Programban való részvétel (Akciótervben meghatározott feladatok végrehajtása- prevenciós gyermekvédelmi foglalkozások, utcai szociális munka, Szülők Háza)

Egyéb szolgáltatok:

 • iskolai szociális munka (bűnmegelőzési társasjáték, drogprevenciós filmvetítés, mentálhigiénés tanácsadás, pedagógusok, szülők számára támogató beszélgetés)
 • szabadidős programok biztosítása
 • nyári táborok szervezése
 • kézműves foglalkozások, kulturális programok szervezése
 • korrepetálás
 • fejlesztő programok
 • filmklub

Az Újbudai Humán Szolgáltató Központ az ügyfelek számára térítésmentesen biztosítja a jogi, pszichológiai tanácsadást, konfliktuskezelést (mediáció), valamint kineziológussal és pszichiáterrel is tudnak konzultálni.


d) Ápolás, gondozást nyújtó intézmények (Idősek otthona)


Újbudai Idősek Háza
Címe:
1115 Budapest, Fraknó utca 7.
Telefonszáma: +361 371-2890
Faxszáma: +361 37-12-891
E-mail: felvi@idosekhaza.ujbuda.hu
Megközelíthető: 7, 7/E, 114, 173, 173/E, 213, 214 jelzésű autóbusszal (Szent Imre Kórház megálló)

Az intézményi ellátás célja az időskornak, egészségi állapotnak megfelelő teljes körű szolgáltatások biztosítása személyre szólóan. Ennek keretében fizikai, egészségügyi és lelki segítségnyújtás, társas kapcsolatok alakításának a lehetősége, szabadidős programok szervezése. Az alapellátás keretében folyamatos nővérszolgálat, étkeztetés, orvosi ellátás, a szabadidő kulturált eltöltését biztosító programok, az életvitelt segítő szolgáltatások állnak a lakók rendelkezésére.

Az intézmény tartós és átmeneti bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthoni szolgáltatást nyújt.


Idősotthoni elhelyezés: 71 fő

Az elhelyezés iránti kérelmet a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) keresztül lehet benyújtani. Felvételt kizáró ok: a szociális törvény rendelkezésében szereplő megbetegedések.


Idősotthoni átmeneti elhelyezés (gondozóház): 14 fő

Az elhelyezés iránti kérelmet az Újbudai Idősek Házában (1115 Budapest, Fraknó u. 7.) lehet benyújtani, hétfőtől-péntekig 9-15 között. Felvételt kizáró ok: a szociális törvény rendelkezésében szereplő megbetegedések.

Az intézmény háromszintes épületét nagy kert veszi körbe. Az épületen belül tágas közlekedők és közösségi célú helyiségek találhatók: ebédlő, társalkodó, könyvtár, szolgáltató helyiség. Az épületen belüli közlekedést lépcső, rámpa és két lift segíti. Az ellátást igénybe vevők biztonságát szolgálja a folyamatos portaszolgálat, nővérhívó és a tűz és füstérzékelő-rendszer működtetése.


Az idősotthoni
lakrészekben egy- és kétszemélyes elhelyezésre van lehetőség. A lakrészek beosztása: előszoba, fürdőszoba, lakószoba. Az előszobában konyhabútor és beépített szekrények vannak. A fürdőszobában zuhanyzó, mosdó és WC található. A lakószobák világosak, bútorozottak, a földszinti és I. emeleti szobákhoz erkély kapcsolódik. A lakrészekben a telefon és a TV szolgáltatás használatának lehetősége kiépített. Az intézményben az egészségi állapotnak megfelelően, a betegszobai elhelyezés biztosított.

A Gondozóházi lakrészek szobái kétszemélyesek, bútorozottak, melyekhez előszoba és fürdőszoba tartozik.

A jelentkezési feltételekről, intézményi ellátásról érdeklődni lehet hétfőtől-csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-13 óra közötti személyesen, illetve telefonon a mentálhigiénés csoport munkatársainál az +361 371-2897 telefonszámon.Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

I. 1112 Budapest, Kamaraerdei út 16., levelezési cím: 1112 Budapest, Pf.: 99.
II. 1112 Budapest, Rupphegyi út 7.
III. 1115 Budapest, Bánk bán u. 12-20.

Mentálhigiénés és szociális csoport elérhetősége:
Telefon: +361 309-58-93, fax: +361 309-57-93,
e-mail.: szoccsop@kamerdo.hu
web: www.kamerdo.hu
Személyesen: hétfőtől-csütörtökig 8-14 h-ig, pénteken 8-12 h

Intézménybe való jelentkezés feltétele: budapesti bejelentett lakcím.

Az intézményi elhelyezési kérelem a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjánál (FECS) (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. földszint) adható be.
Telefon: +361 374-0077

Zöld szám: +36 80 203-077

Fax: +361 374-0078., E-mail: fecs@budapest.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 12-17, kedd, szerda, csütörtök: 9-16, péntek: 8-11 óráig

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapok az intézmény honlapjáról letölthetők: www.kamerdo.huKatolikus Caritas XXIII. János Szeretetotthon
Címe: 1112 Budapest, Dayka G. u. 102-104.
Telefonszáma: +361 319-2533, +361 319-0994, +361 319-3102
Megközelíthető: 59-es villamossal, 8-as autóbusszal
Férőhely: 120Szent Lujza Szeretetotthon

Címe: 1118 Budapest, Ménesi út 27.
Telefonszáma: +361 466-5611
Fax: +361 466-7615Karitatív tevékenységet végző szervezetek


Nappali ellátás, átmeneti ellátás, lakóotthon fogyatékos személyek részére


Down Alapítvány

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány


Székhely

Címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefonszáma: 1/363-63-53
Honlap: www.downalapitvany.hu
E-mail: down@downalapitvany.hu


Átmeneti és Napközi Otthon

Címe: 1116 Budapest, Szalóki utca 53.
Telefonszáma: 1/208-56-22
E-mail: napkozi@downalapitvany.hu
szaloki@downalapitvany.hu
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Fonyód utcai megálló)


Foglalkoztatási Centrum (telephely)

Címe: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.
Telefonszáma: 1/787-47-43
E-mail: lagymanyosidown@gmail.com
Megközelíthető: Móricz Zsigmond Körtértől 5 perc séta


Down Alapítvány Andor utcai Lakóotthon

Címe: 1116 Budapest, Andor utca 6.
Telefonszáma: 1/208-09-00
Megközelíthető: 41, 47 és 18-as villamossal, 114, 213 és 214-es autóbusszal (Andor utcai megálló)

A kerületben napközi otthont, átmeneti otthont és lakóotthont működtet. Az értelmileg sérült emberek tartós ápolását, gondozását, nappali el­látását, foglalkoztatását biztosítja.Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány
Értelmi fogyatékosok Árpádházi Szent Margit Napközi Ott­hona

Címe: 1116 Budapest, Rátz László út 73.
Telefonszáma: 1/208-17-93
Megközelíthető: 7 autóbusszal, 47-es, 18-as, 41-es villamossal
E-mail: szeseta@gmail.com


Szent Mihály Lakóotthon

Cím: 1116 Budapest, Derzsi u. 4.
Telefon: 1/204-67-43
Megközelíthető: 18-as, 41-es, 47-es villamosokkal, 114-es, 213-as és 214-es buszokkal.

Az Alapítvány értelmileg akadályozott és halmozottan sé­rült emberek ellátását, gondozását, nevelését végzi. Kéthetente szombatonként összejö­veteleket és hitoktatást szerveznek, melyeken sérültek, szülők és segítő fiatalok közösen vesznek részt. Szakemberek képzését, fejlesztését biztosítja.Utcai szociális munka és nappali ellátás hajléktalan személyek részére


Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Dél Budai Központ

Címe: 1118 Budapest, Rimaszombat út 15/a.
Intézmény neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Központ
Megközelíthető: Sasadi út felől: 139, 140, 140A, 250, 40, 40E, 41, 53-as autóbusszal,
a Kelenföldi pályaudvar felől: M4-es metróval, 103 busszal, 19-es,
49-es villamossal
Telefonszáma: 1/206-72-46
Honlap: www.maltai.hu
E-mail: biro.peter@maltai.hu

Az intézmény hajléktalanok számára nappali melegedőt működtet a nyári időszakban hétköznapokon 8:30-14:30, a téli időszakban 8:30-15:30 óra között.


Fiatalok Önsegítő Egyesülete

Címe: 1119 Budapest, Major utca 37.
Telefonszáma: 1/206-03-79
Megközelíthető: 7-es, 173-as autóbusszal

Az egyesület 19 férőhellyel átmeneti szállót működtet, valamint 65 fő hajlék­talan nappali ellátását biztosítja.


Menedékház Alapítvány Nappali Melegedő

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefonszáma: 0612480347
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Nyitva tartás: H-V: 9-17Közösségi, Alacsonyküszöbű és Nappali ellátások szenvedélybetegek részére


Katolikus Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Közösségi Ellátó Részleg
Címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 96.
Telefonszáma: 1/361-42-52 és 1/466-44-55
Intézmény neve: RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Nappali Ellátó Részleg
Címe: 1115 Budapest, Csóka utca 5.
Telefonszáma: 1/248-08-24
Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alacsonyküszöbű Ellátó Részleg
Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 5.
1114 Budapest, Bartók Béla út 96.
Telefonszáma: 1/466-44-55, 1/248-08-24
Megközelíthető: 19-es, 49-es villamossal
E-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu

A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggő, étkezési zavarral küzdő, játékszenvedély-betegek és egyéb addiktív problémával küzdő személyek és hozzátartozóik alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátását biztosítja.
A szolgálat célja az egészségügy és a szociális ellátások együttműködése a szenvedélybetegek teljes körű ellátásá­ban.Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (hajléktalan személyek részére)


Baptista Integrációs Központ

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Telefonszáma: 1/204-02-68
Faxszáma: 1/204-02-68
E-mail: integracioskozpont@baptistasegely.hu


Telephelyek címei:


Hajléktalanok Átmeneti Szállásai:
Újbuda: 1117 Budapest, Budafoki út 107.
Soroksár 1.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Soroksár 2.: 1239 Budapest, Grassalkovich u. 294.
Csepel: 1211 Budapest, Déli u. 14.


Kiléptető Szálló:
1203 Budapest, Baross u. 2.


Családok Átmeneti Otthonai:
1134 Budapest, Lőportár u. 1.


BMSZKI Kocsis Utcai Átmenti Szálló

Címe: 1119 Budapest, Kocsis utca 26.
Telefonszáma: 1/382-74-90
E-mail: kocsisszallo@bmszki.hu


Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona I. – II.

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, 1. és 2. emelet
Telefonszáma: 1/248-04-46; 30/863-65-01; 30/295-26-05; Fax: 1/248-04-47
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: menedekhazcsao@gmail.com

Nyitvatartási idő: Hétfőtől vasárnapig 0.00 – 24. 00 óráig


Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely

Címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület, fszt.
Telefonszáma: 1/248-03-47
Megközelíthető: 87, 87A, 187 buszok, 41. villamos
Honlap: www.menedekhaz.hu
E-mail: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Nyitva tartás: H-V: 18-09Gyermekvédelmi intézmények


Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület

Címe: 1102 Budapest, Liget u. 6-10.
Telefonszáma: 06-1-3436680, 06-20-9619359, 06-70-3175354
Megközelíthető: 9-es busz, 28-as, 37-es villamos
Honlap: www.feherkereszt.hu
E-mail: egyesulet@feherkereszt.hu

Az egyesület jelenleg 60 befogadó családból álló helyettes szülői hálózata Budapest
XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishely­zetbe került családok gyermekei számára nyújt teljes körű, éjjel-nappali gondozást.


Krízis Alapítvány

Címe: 1225 Budapest, Nagytétényi út 266.
Telefonszáma: 1/207-18-25
Megközelíthető: 3-as autóbusszal
Honlap: www.krizisalapitvany.hu
E-mail: krizis@freemail.hu
Az Alapítvány Budapest XI. kerület területén lakóhellyel rendelkező, krízishely­zetbe került, hatodik életévüket betöltött önkiszolgálásra képes kiskorúak részére, legfeljebb tizennyolcadik életévük betöltéséig átmeneti gyermekotthoni elhelye­zést, gondozást, valamint foglalkoztatást nyújt. Befogadhat továbbá 0-10 év közötti gyermeket átmenetileg otthontalanná vált gondviselővel, illetve várandós anyát.


Anyaoltalmazó Alapítvány

Címe: 1201 Budapest, Török Flóris utca 228.
Telefonszáma: 1/283-01-94
Megközelíthető: 23-as autóbusszal a Boráros tértől
Honlap: www.anyaoltalmazo.hu
E-mail: anyaolt@enternet.hu

Az Alapítvány a Budapest Főváros XI. kerületében állandó lakóhellyel rendel­kező, krízishelyzetbe került családok elhelyezését biztosítja 80 férőhelyes otthonában.Megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatása


Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
Telefonszáma: 1/372-7640
Megközelíthető: 41-es, 53-as, 87-es, 87/A-as, 250-es,150-es autóbusszal
E-mail: ujbudaprizma@ujbudaprizma.hu
Honlap: www.ujbudaprizma.hu

A társaság Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezete, amelyet a hátrányos helyzetű, valamint a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljából alapítottak.
Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. fő célkitűzése, hogy az egészségkárosodott, illetve a megváltozott munkaképességű személyek valós és értékteremtő foglalkoztatása biztosítva legyen védett keretek között.Segítő tevékenységet végző szervezetek


Vicus XI. Közhasznú Alapítvány

Címe: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Telefonszáma: 1/372-3454

A Közala­pítvány segíti a XI. kerületben élő nagycsaládosokat, a kis­nyugdíjasokat, a fogyatékkal élő személyeket, a pályakezdő fiatalokat, az önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe került embere­ket, családokat, a különböző kulturális és közoktatási intézménye­ket. A támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni, az erre rendszeresí­tett pályázati lap kitöl­tésével. Az alábbi támogatásokra lehet pályázni: havi fűtéstámogatásra, díjhátralék csökkentésére, krízis segélyre, valamint szervezeteknek egyéb támogatásra. Az Alapítvány télen tüzelőfát biztosít a rászoruló családoknak.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban a VICUS XI. Közalapítvány irodájában (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) kedden és csütörtö­kön 16 és 18 óra között lehet be­nyújtani.


Magyar Vöröskereszt Budapest, Budai régió, XI. kerületi kirendeltség

Címe: 1113 Budapest, Erőmű utca 8.
Telefonszáma: 1/209-42-50
E-mail: ujbuda@voroskeresztbp.hu
Honlap: www.voroskeresztbp.hu
Facebook: www.facebook.com/mvkbuda
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9-15h


Katolikus Karitász Adománybolt

Cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 20.
Email: office@caritas.org.hu
Honlap: http://www.karitasz.hu
Facebook: http://www.facebook.com/karitasz
Nyitva tartás: K-P: 10-18 Szo: 8-14


HÉRA Alapítvány

Levélcím: 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.
Telefonszáma: 1/225-17-70
Faxszáma: 1/255-17-71
E-mail: heraalap@t-online.hu
Honlap: www.heraalap.hu

Az Alapítvány kisösszegű villany és távfűtés támo­gatást nyújt évente egy alkalommal a szociálisan rászorult kisgyermeket nevelő családok részére. A kérelmet az Újbudai Humán Szolgáltató Központban (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) lehet benyújtani.


HÁLÓZAT Alapítvány

A közüzemi díjkompenzáció és téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás 2013. február
28-át követően határozatlan ideig felfüggesztésre került, újabb források rendelkezésre állásáig. Továbbra is igényelhető a hátralékkiegyenlítő támogatás, (távfűtés, víz, csatorna, szemétszállítás díjtartozások esetében) krízis támogatás (a lakásbérleti szerződés felmondását követően), valamint eseti támogatás (kivételes esetben, a Kuratórium döntése alapján).
Az alapítványhoz közvetlenül nem lehet fordulni, csak az Újbudai Humán Szolgáltató Központ Családsegítő Csoportjának (1117 Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) közreműködésével lehet a támogatásokat igényelni 3 évente egy alkalommal.

LEGFRISSEBB
×