Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre két beépítetlen telekingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2006-04-28

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

1. Cím: Bp. XI. kerület, Hunyadi J. út
Hrsz: 43576/6
Terület: 22.834 (m2)
Övezet: I-XI/A


2. Cím: Volt házgyár mellett
Hrsz: 43576/17
Terület: 6.449 (m2)


Az ingatlan jellemzői:
- Övezeti besorolás I-XI/A. jelű építési övezet
- 27/1999.(XII.20.)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KSZT-vel rendelkezik
- Beépítési mód: szabadonálló
- Beépítés mértéke: 50 %
- Legkisebb-legnagyobb megengedett építménymagasság 13,0 méter - 22,0 méter
- Szintterületi mutató: 3,0
- Legkisebb zöldfelület: 35%
- Terepszint alatti beépítés: 65%
- A terület műemlékileg védett
- Az ingatlanokat beépíteni csak régészeti feltárást követően lehet
- Parkolóház elhelyezésére az övezetben nincs lehetőség
- Az ingatlanok közvetlen közúti kapcsolata az M6-os főút felől nem biztosítható
- Az ingatlanok közművekre történő rácsatlakozási költségeinek megosztásáról a GRC Hungária Kereskedelmi Városfejlesztő Kft-vel (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., kapcsolattartó: Szalona László, tel: +361 483-0541 ) szükséges megállapodni.

Egyéb feltételek:
- Pályázatot benyújtani az ingatlanok egészére vagy területrészeire is lehet, az elvi telekmegosztást tartalmazó vázrajz alapján


- 43576/6 hrsz-ú ingatlan esetében

43576/20 hrsz 3.000 m2
43576/21 hrsz 3.000 m2
43576/22 hrsz 3.000 m2
43576/23 hrsz 3.300 m2
43576/24 hrsz 3.300 m2
43576/25 hrsz 3.617 m2

43576/26 hrsz 3.617 m2 nagyságú területrészekre


- 43576/17 hrsz-ú ingatlan esetében

43576/18 hrsz 3.224 m2
43576/19 hrsz 3.225 m2 nagyságú területrészekre


- A pályázatban meg kell jelölni az ajánlott vételár bruttó összegét.


- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályon beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: bánatpénz a 43576/6 hrsz-ú ingatlan pályázata illetve a bánatpénz a 43576/17 hrsz-ú ingatlan pályázata tárgyában ).

A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- Fizetés módja:

a vételár
- 50%-át egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül
- a fennmaradó vételárrész pedig az ingatlan birtokbaadásával egyidejűleg esedékes

- A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2006. április 28. déli 12.00 óra

A pályázatokat zárt borítékban Pályázat megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.


Ugyanitt átvehető az értékesítésre kerülő ingatlanokról készített tájékoztató 10.000,-Ft összeg befizetése ellenében. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a fenti összeg befizetéséről szóló igazolást is.


A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli.


A bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Amennyiben a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az eredmény kihirdetésére. A Képviselőtestület döntését a soron következő ülésén hozza meg.


A pályázat nyertese az elbírálást követő 8 napon belül köteles a szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosultak (törvényben biztosított jogosultság alapján a Budapest Főváros Önkormányzata, szerződésben biztosított elővásárlás GRC Hungária Kereskedelmi Városfejlesztő Kft) ne éljenek elővásárlási jogukkal.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: magánszemélyek és vállalkozások