Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 19. péntek, Emília

Pályázat a XI. kerületi legalább 4 lakást tartalmazó lakóházak felújításának pénzügyi támogatására

Pályázni az Újbuda Önkormányzata által biztosított jelentkezési adatlapon lehet. Az adatlapot a társasházak képviselőinek személyesen kell benyújtaniuk a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályához

Beadási határidő: 2006-04-28

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZAT

a XI. kerületi legalább 4 lakást tartalmazó lakóházak felújításának pénzügyi támogatására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2006. évben is támogatni kívánja a kerületi lakóházak felújítását egyszeri vissza nem térítendő összeggel.

A jelentkezés feltételei:

a.) a lakóház legalább 4 lakást tartalmaz,

b.) a közgyűlés a felújítási munkát megszavazta és döntött a lakóház tulajdontársait terhelő költségek viseléséről. A pályázaton elnyert összeg feletti teljes pénzügyi fedezetnek (társasházi önrésznek), elkülönített számlán rendelkezésre kell állnia.

c.) a felújítási munkát 2006. június 6. és 2006. november 30. között végezteti el a ház, a közgyűlés által jóváhagyott műszaki tartalommal és a megnevezett kivitelezővel,

d.) a társasház szakirányú végzettségű felelős műszaki ellenőrt alkalmaz,

e.) a háznak köztartozása nem lehet.

Társasházak esetén:

f.) az Önkormányzattal szemben peres ügye nincs

A pályázat útján támogatott tevékenység:

Teljes vagy részleges lakóépület felújítás.

A támogatás jellege:

Egyszeri vissza nem térítendő, a felújítási munka tényleges költségeinek meghatározott hányadát fedező pénzbeli támogatatás.

A támogatás mértéke:

A pályázat elbírálásakor odaítélt összeg, de legfeljebb a felújítási összköltség 40%-a.

4-től 12 lakásig 400 000,- Ft

13-től 30 lakásig 800 000.- Ft

31-től 100 lakásig 1 500 000,- Ft

101-től 2 500 000,- Ft

A jelentkezés módja:

Pályázni az Újbuda Önkormányzata által biztosított jelentkezési adatlapon lehet. Az adatlapot kitöltve (az ott jelzett mellékletekkel együtt) 2006. április 28-án. 12.00 óráig kell a társasházak képviselőinek személyesen benyújtani a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályához (Bp. XI. Bocskai út 39-41. félemelet 37.)

A postán vagy iktatón keresztül érkeztetett pályázat érvénytelen!

Az adatlap beszerezhető:

- a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztályánál. (1113 Bp. Bocskai út 39-41. félemelet 37.)

- a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Hatósági Igazgatóság Ügyfélszolgálati és Okmány Irodáján. (1113 Bp. Bocskai u. 39-41.)

- Letölthető a: old.ujbuda.hu (Jelentkezési Lap)

- Érdeklődni lehet: +361 372-4500

Az elbírálás főbb szempontjai:

1.) életveszélyt, balesetveszélyt megszüntető felújítás (kémény),

2.) az épület további állagromlását megakadályozó felújítás (tető, gépészet),

3.) graffiti eltávolítása,

4.) homlokzatok felújítása, különös tekintettel a település értékvédelmi védettségű épületeire,

5.) lakóépületek akadálymentesítése

Azok a lakóházak, amelyek az utolsó – egymást követő – három évben (2003; 2004; 2005. évben) mindhárom alkalommal pályázati támogatást nyertek, az idén a rendelkezésre álló összeg függvényében részesülhetnek támogatásban.

A pályázat elbírálása:

A pályázati anyagokat a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Igazgatóság Lakásgazdálkodási Osztálya készíti elő, elbírálásukról az erre alakult szakértői csoport javaslata alapján, a Polgármester dönt.

A támogatás igénylésének módja:

A felújítási munkát a jelentkezési adatlap hátoldalára leírtak szerint kell bonyolítani.

A szabályok be nem tartása a pályázatból történő kizárást eredményezheti.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szükséges irat benyújtásával lehet kérni. A műszaki átadás-átvétel lebonyolításának, és az elszámolás benyújtásának határideje: 2006. november 30. A határidő nem hosszabbítható!

Az elszámolás elfogadását követően a Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Pénzügyi Osztálya utalja át a jóváhagyott összeget a lakóház bankszámlájára.

Az elbírálás és kiértesítés határideje: 2006. június 6.

Budapest, 2006. március 20.

Molnár Gyula

polgármester

Az Újbuda Önkormányzatai támogatással végzett felújítási munkák lebonyolításának menetrendje:

1.) Közgyűlési határozat a felújítási munka műszaki tartalmáról, annak finanszírozásáról, a lebonyolítás módjáról, a közbenső döntéshozó (szakirányú képesítéssel és jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr) személyéről. (Feladata: tételes–részletes árajánlatok bekérése, felülvizsgálata, nyertes ajánlat kiválasztása, szerződéskötés, munkák ellenőrzése, felmérés és számlák leigazolása).

2.) A jelentkezés feltételeinek megteremtése.

3.) Műszaki vázlatok készítése a munkákkal érintett szerkezetek megjelölésével. Szükség esetén tervek, szakvélemények, engedélyek beszerzése.

4.) Ajánlatok és szerződéstervezetek beszerzése, elbírálása műszaki ellenőr bevonásával.

5.) Nyertes ajánlat kiválasztása, közgyűlési elfogadtatása.

6.) Pályázat benyújtása a kiírási feltételek maradéktalan betartásával. (Hiányos vagy kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázat kizárást von maga után).

7.) Pénzügyi fedezet igazolása, bankszámla kivonattal.

8.) Vállalkozói szerződés bemutatása az Osztály megbízottjainak; a szerződés jóváhagyása.

9.) A munka lebonyolítása az Osztály képviselőjének folyamatos tájékoztatása mellett (szükséges hatósági engedélyek bemutatása, munkaterület átadása, részátadások, a munka átadás-átvételi eljárásán való részvétel).

10.) Felmérések, számlák ellenőrzése, leigazolása, bemutatása az Osztály megbízottja részére, kifizetés.

11) Az elnyert támogatás igénylése az „ELSZÁMOLÁS" nyomtatványon történik.

12) Elszámoláshoz az alábbi iratokat kell benyújtani: számla másolatok a műszaki ellenőr jóváhagyásával, kifizetési bizonylat, számla részletező, kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv, felmérési napló a műszaki ellenőr ellenjegyzésével, építési napló a műszaki ellenőr által lezárva, minőségi bizonyítvány a beépített anyagokról, szükség szerinti szakvélemények (Pl. FÖKÉTÜSZ kéményjavítási munkánál).

A pályázati követelmények be nem tartása az elnyert támogatás elvesztését vonja maga után.

FELÚJÍTÁS:

Az ingatlan egészére illetőleg egy főszerkezetre kiterjedő, időszakonként szükségessé váló javítási (építési - szerelési) munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot megközelítően vagy teljesen visszaállítják, illetőleg a használhatóságot, üzembiztonságot az egyes szerkezetek kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakításával növelik.

 

Pályázat célközönsége: Házak, Társasházak

Fájlok: